Portretten van programmamanagers

Werken in complexe omgevingen aan complexe opdrachten

Portretten

Programmamanagers werken in complexe omgevingen aan complexe opdrachten. Het ontbreekt ze vaak aan formele zeggenschap. Dat vraagt om bijzondere competenties en handigheid in het omgaan met veel verschillende stakeholders. ieder programma is anders en iedere programmamanager pakt zijn of haar opdrachten weer anders aan. Toch zijn er lessen te leren en ervaringen uit te wisselen uit hun praktijk. 

Op deze site besteden we aandacht aan verhalen van programmamanagers over hun persoonlijke en professionele kijk op hun leiderschap en de manier waarop ze hun rol invullen. De eerste verhalen verschenen in de aanloop van het PGM Open 2017, maar regelmatig publiceren we op deze pagina nieuwe verhalen. Hieronder staan de interviews die gehouden zijn voor het PGM Open 2017.

 

Marjon Bachra → Marjon Bachra
Stichting jongeren op gezond gewicht
 Fokke Aukema  → Fokke Aukema
Han: Verbetering volwassenenonderwijs
 Mariken van de Lubben  → Mariken van der Lubben
RIVM: Antimicrobiële resistentie
Caspar Hermans → Caspar Hermans
Taskforce ondermijnende criminaliteit
 Fons Meijer  → Fons Meijer
Gemeente Tilburg: Spoorzone
 Han Nichting  → Han Nichting
Ministerie I&M: fusie ministeries
 Jeroen Fukken  → Jeroen Fukken
NS & ProRail: Beter en Meer
Roeland Hillen → Roeland Hillen
RWS: Hoogwaterbeschermingsprogramma

 

 

 Peter Coesmans  → Peter Coesmans
ASML: Agile ontwerp en productie
 Dirk-Jan de Bruijn → Dirk-Jan de Bruijn
RWS: Truck platooning challenge
 Frederik Jansen → Frederik Jansen
Politie: Twente Safety&Securit
 Marieke Stam → Marieke Stam
Gemeente Den Haag: Creëren werkgelegenheid
 Elizabeth Minneman → Elisabeth Minneman
Gemeente Den Haag: Internationale stad
 Hans van Leeuwen  → Hans van Leeuwen
Aegon
 Niels van Loon → Niels van Loon
Vitens: continuïteit drinkwatervoorziening
 Bertwin van Rooijen  → Bertwin van Rooijen
Gemeente Breda: Herinrichten Spoorzon
→ Marijke Andeweg
Amsterdamse aanpak gezond gewicht

 

 

In de aanloop naar het PGM Open congres 2017 zijn een aantal video-portretten gemaakt over de persoonlijke en professionele kijk van programmamanagers op hun leiderschap. Hieronder publiceren we ze een voor een. Marjon is de eerste.

 

Frederik Jansen over het leiderschap van de programma manager

In de aanloop naar het PGMOpen congres 2017 interviewden we programmamanagers over hun visie op leiderschap. Als derde in een reeks Fredrik Jansen, nu programmamanager Kwaliteit Dienstverlening bij de Nationale Politie. We vroegen hem naar lessen uit eerdere programma’s. Over het belang van de stip aan de horizon, maatschappelijke meerwaarde, over samengang in effect…
Lees meer

Marjon Bachra: Jongeren op Gezond Gewicht

Marjon Bachra, programmamanager Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG). In mei 2012 begon ze als hoofd van het bureau Convenant Gezond Gewicht. Inmiddels staat ze aan het hoofd van de Stichting Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG).

Over voor de troepen uitlopen, buiten de lijntjes kleuren en omgaan met opdrachtgevers waar je het ook niet altijd mee eens bent, luisteren naar je gevoel en soms ook gewoon lol maken.

Caspar Hermans over het leiderschap van de programma manager

In de aanloop naar het PGMOpen congres 2017 interviewden we programmamanagers over hun visie op leiderschap. Een aantal van hen vertelt erover op video. Als tweede in een reeks Caspar Hermans, sinds 2013  programmadirecteur Taskforce georganiseerde criminaliteit Brabant-Zeeland. Over een onderzoekende houding; over verwerven van gezag en over identificeren van de krachtige onderstroom die werkelijk tot actie bereid is…
Lees meer

Inspiratie die werkt

Van Oosthuijselaan 15
3971 PD Driebergen

© 2017 Jo Bos & Co · KvK 30212867 · webdesign Dai Dai Design