In de aanloop naar het PGMOpen congres 2017 interviewden we programmamanagers over hun visie op leiderschap. Als vierde in een reeks Marieke Stam, programmamadirecteur werkgelegenheid bij de Gemeente Den Haag. We vroegen haar naar lessen uit eerdere programma’s. Belangrijk: vanuit eigen verantwoordelijkheid aansluiten bij de lijnorganisatie om de gewenste vernieuwing en versnelling voor elkaar te krijgen …

Als je met zo’n programma begingt voelen de mensen die er eerder mee bezig zijn geweest dat toch altijd min of meer als een bedreiging. Het feit dat jij er bent wordt makkelijk opgevat als “hebben wij het dan niet goed gedaan?” “Ik ben steeds meer op de relatie en verbinding gaan zitten en geef aan dat wat we doen enerzijds aanvullend is, maar dat je ook wel meeneemt wat goed is in wat al gebeurd is”

Marieke Stam is programmamanager van ‘Den Haag maakt werk’ waarmee de stad banen wil creëren voor mensen met een (schijnbare) afstand tot de arbeidsmarkt. Dit gebeurt in samenwerking met werkgevers en onderwijs en met ruimte voor sociaal ondernemerschap en innovatie.

Aan deze opgave wordt gewerkt vanuit het aanvalsplan ‘Den Haag maakt werk!’. Het college wil 10.000 extra banen realiseren, waarvan 7.000 door ontwikkeling van de economie en 3.000 plekken door onder meer social return, invulling van beschut werk en lokale realisatie van de banenafspraak uit het landelijke sociaal akkoord. De wethouder Sociale zaken, Werkgelegenheid, Wijkaanpak en Sport gaf de opdracht hiervoor een taskforce werkgelegenheid in te richten, met 5 programmamanagers. Zij vallen onder eindverantwoordelijkheid van programmadirecteur Marieke Stam.

“Waar je me voor wakker kunt maken is als je de manier van werken vanuit een programma naar binnen kunt kruien in de bestaande organisatie: meer intergaal werken, meer samen werken, meer vanuit een maatschappelijke opgave.”

→ Lees het hele interview (pdf)

→ Overzicht van alle interviews

 

Inspiratie die werkt

Van Oosthuijselaan 15
3971 PD Driebergen

© 2021 Jo Bos & Co · KvK 30212867 · webdesign Dai Dai Design