De PGM-Community bijeenkomst van 7 december had als thema ‘Agile programmamanagement’. Zoals in veel domeinen doet het begrip agility of wendbaarheid het ook goed in ook in de programmamanagementwereld. Ondertussen staat er een groot aantal bomen in het ’Agile PGM-bos’. Met mooie namen als Goal drive Agile, Safe, Less, Nexus S@S, e.d. Opvallend is dat al die Agile programmamanagementmodellen vooral opgang doen in de wereld van systeem- en softwareontwikkeling en grote ICT implementaties. Als je goed kijkt naar de principes achter al deze methodieken (de veelheid lijkt vooral ook een commercieel doel te dienen), kom je snel tot de stelling dat goed programmamanagement per definitie ‘agility’ of wendbaarheid in zich moet hebben. Immers in een programma staat het doel vast, maar is moet de weg steeds flexibel zijn, zoekend naar waar je het meest toegevoegde waarde kunt realiseren vanuit het perspectief van de programma doelen.

In een van de groepen leidde dat tot een set van 7 principes van goed Agile programma management. Principes die één op één toepasbaar zijn op elk goed programma en die mijns inziens de stelling ondersteunen: goed programmamanagement is per definitie agile.

Principes van agile programma management

  1. Vision & goals: werk steeds met een inspirerende visie en duidelijke en zo concreet mogelijk geformuleerde doelen voor ogen.
  2. Deliver value early and frequently: laat snel en ook regelmatig zien wat het programma oplevert voor de gebruikers. Start daar zo snel mogelijk mee. En bouw zo vertrouwen op.
  3. Reflect & adjust: doe je werk vanuit een continue lerende houding, met learning cycles en betrek daar de eindgebruiker bij. Verbeter door te leren. Vraag je steeds af wat beter kan.
  4. Trust, support & motivate: vertrouw de mensen in je programma, leg de besluitvorming zo laag mogelijk waar dat kan, geef ruimte voor medewerkers om hun kwaliteiten te gebruiken, empower je team en de mensen in het programma.
  5. Communicate, face to face: breng mensen bij elkaar en met elkaar in gesprek / dialoog. Ga daarbij het echte gesprek aan.
  6. Reduce batch sizes: werk waar dat kan ik kortere en overzienbare batches aan werkzaamheden, her-programmeer regelmatig, met steeds een overzienbaar aantal inspanningen in je werkpakket.
  7. Communicate progress, maak voortgang in het programma steeds zichtbaar zodat mensen zien dat zaken in beweging zijn.

 

Inspiratie die werkt

Van Oosthuijselaan 15
3971 PD Driebergen

© 2021 Jo Bos & Co · KvK 30212867 · webdesign Dai Dai Design