Wat vemag omgevingsmanagement in tijden van nepnieuws, wantrouwen in instituties en allerlei bewegingen van onderop? Roelof Benthem, Johanneke de Lint en Thijs Kraassenberg schreven een boek over omgevingsmanagement. Daarin introduceren zij het Canvas Omgevingsmanagement als hulpmiddel. Op 3 mei deelt Roelof de uitgangspunten van omgevingsmanagement en het gebruik van het Canvas tijdens een interactieve bijeenkomst van de PGM Community in Amersfoort.
→ Info en aanmelden

Het Canvas Omgevingsmanagement biedt een structuur aan om met elkaar gesprek aan te gaan over de inrichting van een omgevingsproces dat recht doet aan het betreffende project en/of programma en de belangen van de relevante stakeholders.

→ Info en aanmelden

Inspiratie die werkt

Van Oosthuijselaan 15
3971 PD Driebergen

© 2021 Jo Bos & Co · KvK 30212867 · webdesign Dai Dai Design