In een samenleving waar de veranderingen steeds sneller gaan en steeds complexer worden, moeten overheden, organisaties en onderwijs- en onderzoeksinstelingen steeds vaker samenwerken. Vanwege de verschillende belangen en achtergronden wordt op bestuurlijk niveau het liefst een zo vaag mogelijke ambitie geformuleerd waar partijen niet tegen kúnnen zijn. Het echte werk begint daarna: hoe deze ambitie te vertalen naar concrete proposities waar de stakeholders zich aan willen verbinden en waar de partners op zitten te wachten? Op 6 juni deelt Hans  zijn visie en ervaring tijdens een interactieve bijeenkomst van de PGM Community in Amersfoort.
→ Info en aanmelden

Aan de hand van twee concrete cases, de ontwikkeling van GroenGelinkt en van de Hilversum Media Campus, gaat Hans Lodders in op het vraagstuk hoe in brede ‘triple helix’ samenwerkingsverbanden vanuit een vage visie tot concrete proposities te komen is.

Gezien de grootsche en meeslepende ambities is het eindpunt bij aanvang dus vaak onduidelijk. Daarnaast dienen meerdere paden bewandeld te worden en moet aan een diversiteit aan aspecten recht te worden gedaan (denk aan het ontwikkelen van een nieuwe organisatie, het regelen van financiering en bemensing, het ontwikkelen van een website, een product of dienst, etc.). Daarom is programmamanagement bij uitstek geschikt voor de aanpak van dit soort trajecten.

Hans beschrijft hoe hij dit gedaan heeft bij de ontwikkeling van GroenGelinkt (een kennisplatform rondom duurzaamheidseducatie, waar 8 partijen in de stuurgroep zitten en waar uiteindelijk meer dan 500 organisaties zich bij hebben aangesloten) en bij Hilversum Media Campus (een brede samenwerking tussen overheid, de mediasector en diverse onderwijsinstellingen).

Op de casus van GroenGelinkt zal Hans dieper ingaan en met de aanwezigen in gesprek gaan over gemaakte keuzes, aan de hand van opdrachten voor de deelnemers. Een interactieve bijeenkomst!

→ Info en aanmelden

Inspiratie die werkt

Van Oosthuijselaan 15
3971 PD Driebergen

© 2021 Jo Bos & Co · KvK 30212867 · webdesign Dai Dai Design