De tien programmamanagers van ProRail die eind vorig jaar als eersten de in-company opleiding programmamanagement gingen volgen, konden 6 juli j.l allemaal hun certificaat in ontvangst nemen. Jo Bos verzorgde de 6-daagse opleiding. De initiatiefnemers misten een uitgewerkt ontwikkeltraject voor programmamanagers. Tien programmamanagers hebben zich actief verbonden aan dit initiatief om meer kennis over het vak op te doen en zichzelf te professionaliseren. Het door hen ingerichte intervisieteam startte in november begonnen met de opleiding,“Er is gekozen voor een ‘in house’ opleiding om zo veel mogelijk te leren van de voorbeelden die we bij strategische (verander)programma’s binnen ProRail tegenkomen”, aldus Saskia Tooten in november. “Het doel van de opleiding is verbeteren van de kwaliteit van programmamanagement en competentieontwikkeling. Naar verwachting gaat het werken met programma’s zich bij ProRail verder ontwikkelen. Dat past bij het denken in bedrijfsdoelen in plaats van in afdelingen. We weten al dat er ruime belangstelling is voor deze opleiding. Deze opleiding heeft ons geholpen een gemeenschappelijke taal te spreken en leidt tot meer uniforme uitgangspunten. Hiermee kunnen we ProRail nog beter faciliteren.” De groep zegt veel te hebben geleerd over hun vak, in een mooie balans tussen de theorie en eigen aangedragen praktijkvoorbeelden.

Ondertussen is het tweede tiental programmamanagers begonnen met het leertraject, dat steeds uit 6 eendaagse workshops bestaat.

Inspiratie die werkt

Van Oosthuijselaan 15
3971 PD Driebergen

© 2021 Jo Bos & Co · KvK 30212867 · webdesign Dai Dai Design