De Bollenstreek is wereldwijd bekend om haar bloemen. Als derde exportproduct van Nederland groeit de bloemenexport al tien jaar. Maar biedt dat garantie voor verdere groei van deze regio? Nee, vinden zes gemeenten en de bloemenbranche. Het programma Greenport Duin- en Bollenstreek moet deze concurrentiepositie borgen.

Programmamanager Michiel Cappendijk geeft 23 januari een b(l)oeiende inleiding over het programma en zal daarna met de zaal de dilemma’s en mogelijke oplossingen bespreken tijdens de volgende bijeenkomst van het PGM Open Netwerk.

De uitdaging van dit programma zit in het emergente karakter en de daarbij horende sterke externe focus. Daarin is het programma succesvol. Er worden tastbare resultaten bereikt op het gebied van duurzaamheid, onderwijs en innovatie. De basis voor het succes van het programma is een bijna dekkend netwerk van ondernemers en kennisinstellingen die maandelijks bijeenkomen. Daaraan gekoppeld is een actieve online community met bijna 1.000 leden. Dit netwerk vormt de basis voor bijna alle tastbare resultaten en is actief en passief sturend op de inhoud van het programma.

Een dilemma is hoe de publieke waarde kan worden bepaald van dit netwerk voor de regio? De overheid is immers een belangrijke financier van het programma’s en democratische legitimatie is dan belangrijk. Hoe bewaar je als programmamanager een goede balans tussen een gezonde focus op het ontwikkelen van initiatieven met de buitenwereld en het democratische legitimeren van de bijbehorende publieke investeringen?

Eenzelfde uitdaging is er bij de publieke waarde van gezamenlijk gerealiseerde projecten. Het programma staat immers niet op zich zelf en beweegt zich in een speelveld met overlappende regio’s, sectoren en overheidsniveaus. Hoe houdt de regio bijvoorbeeld grip en zicht op het regionale voordeel van haar investering in geval van een nationale samenwerking?

 

Inspiratie die werkt

Van Oosthuijselaan 15
3971 PD Driebergen

© 2021 Jo Bos & Co · KvK 30212867 · webdesign Dai Dai Design