Evert Verkade, programmamanager bij het Ministerie van VWS, verzorgt een sessie over het nationale programma Onbeperkt Meedoen, gericht op het uit de weg ruimen van drempels voor mensen met een beperking.  In dit programma werken ministeries, bedrijfsleven en belangenorganisatie samen om te zorgen dat de ca. 2 miljoen mensen met een beperking aantoonbaar minder hindernissen tegenkomen.

Geïnspireerd door dit programma, dat zijn basis vindt in het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap,  gaan we met elkaar in gesprek over manieren om met veel partijen samen te werken en succes te realiseren, de wijze waarop je dat kunt sturen en begeleiden en hoe je dat doet in een politiek uitdagend speelveld.

Een toegankelijke en inclusieve samenleving bereik je niet met één druk op de knop in Den Haag. Daarom is onder de coördinerende verantwoordelijkheid van Minister De Jonge (VWS) een brede samenwerking tussen ministeries, gemeenten, bedrijfsleven en belangenorganisaties opgezet. Met deze samenwerking wil het programma een brede landelijke beweging naar toegankelijkheid, met vele (kleinschalige) voorbeelden, groter en sterker maken. 

Na een korte introductie op het programma, gaan we in een interactieve sessie aan de slag met de volgende richtinggevende vragen.

  • Hoe geef je gedeeld eigenaarschap zodanig vorm in een programma organisatie dat iedere betrokkene optimaal kan en wil bijdragen?
  • Hoe houd je focus, behoud je de energie en blijf je samen werken aan je ambitie?
  • Hoe ga je om met een dergelijk initiatief in een dynamische omgeving op meerdere schaalniveaus; het opbouwen van een regionaal netwerk om lokale netwerken anders te organiseren met behulp van een programma, waarbij ook allerlei andere initiatieven worden ondernomen en netwerken actief zijn?
  • Wat betekent dat voor de governance en hoe kun je voortgang toch monitoren en sturen?
  • Wie deelt er mee in de successen en wie is aanspreekbaar voor welke onderwerpen?
  • En wat is de rol van de politiek?

Voor iedereen die zelf te maken heeft met programma’s waar samenwerking en gedeeld eigenaarschap noodzaak is en die bereid is om successen en dilemma’s te delen!

Evert Verkade, programmasecretaris Onbeperkt Meedoen

 

De bijeenkomst is in het midden van het land, van 18:00 tot ca 21:00. We vragen een eigenbijdrage van 25 Euro.

Meer informatie over deze en andere bijeenkomsten

 

Inspiratie die werkt

Van Oosthuijselaan 15
3971 PD Driebergen

© 2021 Jo Bos & Co · KvK 30212867 · webdesign Dai Dai Design