Het Deltaprogramma bestaat bijna 10 jaar! Het is een nationaal programma bedoeld om Nederland ook op de lange termijn waterveilig te houden, te zorgen voor voldoende zoetwater en in steden en gebieden adaptief in te spelen op wateroverlast, droogte en hitte. Maar hoe houd je een langjarig programma levend en relevant? Adriënne van der Sar is plaatsvervangend directeur van de staf deltacommissaris en geeft een korte introductie op het Deltaprogramma. Zij zal ook iets vertellen over de evaluaties die de afgelopen 10 jaar zijn uitgevoerd, onder andere door de Erasmusuniversiteit

Op 12 december 2020 vertelt zij meer over dit thema. De bijeenkomst is bij Twynstra Gudde in Amersfoort, van 18:00 tot ca 21:00. We vragen een eigen bijdrage van 25 Euro ex BTW.

→ Meer informatie en aanmelden

Inspiratie die werkt

Van Oosthuijselaan 15
3971 PD Driebergen

© 2021 Jo Bos & Co · KvK 30212867 · webdesign Dai Dai Design