Steeds meer opgaven binnen onze complexe maatschappij vragen om een aanpak waar programmatisch werken zich uitstekend voor leent. Waar projectmatig werken steeds meer ingeburgerd raakt, staat programmatisch werken pas aan het begin.

Daarbij komt, hoe vanzelfsprekend ook, dat de keuzes die opdrachtgever en opdrachtnemer (programmamanager) samen voorbereiden, bespreken, maken en uitvoeren, enorm bepalend zijn voor het succes van het programma. Hoe beter de keuzes aan het begin, hoe beter de uitvoering. Klinkt simpel en dat is het ook. Hoe beter een opdrachtgever vooraf weet waar hij of zij mee te maken krijgt, hoe beter de keuzes aan de voorkant, en daar hangt heel wat van af…

Niels van Loon is programmamanager bij NOVAIM en heeft veel ervaring in het leiden van programma’s en het ondersteunen van organisaties bij de professionalisering van programmatisch werken. Hij heeft een heel fijn boek geschreven over programmatisch werken voor opdrachtgevers.

Geen vuistdik handboek over programmamanagement of programmatisch werken, maar de essentie vanuit het perspectief van de  opdrachtgever: een rijtje onderwerpen, waar de afgelopen jaren veel programma’s over zijn gestruikeld. Bij elk van die onderwerpen staan gedachten om dat struikelen te voorkomen. ​​

Dit boekje van Niels  is nu verkrijgbaar via je eigen lokale boekhandel, via Managementboek.nl of via uitgeverij NewHarvestBooks. Fysiek, met een kaft en papier dat je kunt ruiken of als e-book.

Inspiratie die werkt

Van Oosthuijselaan 15
3971 PD Driebergen

© 2021 Jo Bos & Co · KvK 30212867 · webdesign Dai Dai Design