Dertig regio’s werken op dit moment hard aan ‘Regionale Energie Strategieën’, gericht op de regionale mogelijkheden om met windparken en zonneweiden invulling te geven aan het Klimaatakkoord. Ook wordt verkend welke warmtebronnen zijn te gebruiken zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen. In een Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft elke energieregio zijn eigen keuzes. Op 1 juli zijn de eerste versies klaar.

Het Nationaal Programma RES ondersteunt de regio’s bij het maken van de RES met kennis en informatie. Daarnaast monitort en stuurt het programma op doelbereik, door het agenderen van kansen en knelpunten en het stimuleren van samenwerking – en waar mogelijk besluitvorming – tussen rijk, regio, netbeheerders en ontwikkelaars. De maatschappelijke opgave uit het Klimaatakkoord is groot; de maatschappelijke uitdaging nog groter. Want hoe creëren we tijdig ruimte voor wind- en zonneparken in concurrentie met de ruimtevraag voor woningbouw, natuur en landschap? En hoe zorgen we voor maatschappelijk draagvlak en betaalbaarheid voor burgers?

Samen met Karen Arpad-Jongsma – Programmamanager Regio Ondersteuning en Plv. Directeur NP RES – verkennen we hoe dit programma bijdraagt aan deze opgave. Welke sturingsfilosofie hanteert NP RES? Welke invloed heeft het programma en waar wordt juist wel en niet op gestuurd? Hoe gaat het programma om met het gegeven dat echt iedereen nodig is om van de energietransitie een succes te maken? En hoe anticipeert het programma op de weerbarstige maatschappelijke en bestuurlijk-politieke dynamiek? Kortom, hoe handel je en blijf je overeind in het oog van de transitie?

We nodigen jullie uit mee te denken over de uitdagingen waarvoor het NP RES staat en zijn benieuwd naar jullie ervaringen en tips van processen en programma’s uit andere domeinen.

Het gesprek met de programmamanagers wordt gefaciliteerd door Pascal Lamberigts van Royal HaskoningDHV, die als voorzitter van de ‘Werkgroep Netcapaciteit’ ook betrokken is bij NP RES.

→ Meer informatie en inschrijven 

Inspiratie die werkt

Van Oosthuijselaan 15
3971 PD Driebergen

© 2021 Jo Bos & Co · KvK 30212867 · webdesign Dai Dai Design