De afgelopen paar jaar heeft zich in relatieve stilte een belangrijke nieuwe ontwikkeling voorgedaan in het beleid voor infrastructuur en mobiliteit. Voor de metropoolregio’s Amsterdam, Rotterdam-Den Haag en Utrecht en voor de goederencorridors zijn ‘Gebiedsgerichte bereikbaarheidsprogramma’s’ ontwikkeld, in een samenwerking tussen Rijk, regio, bedrijfsleven en maatschappelijke partners. Dat betekende dat meer partners werden betrokken, nieuwe samenwerkingen ontstonden, een grotere oplossingsruimte werd verkend en een meer complexe besluitvorming nodig was.

Samen met Jos van Loon – Programmadirecteur U Ned – kijken we terug op het belang en de ontwikkeling van deze programma’s. Wat gaat goed, wat heeft het opgeleverd en wat valt nog tegen? Hoe zijn nieuwe partners betrokken en zijn er andere oplossingen ontwikkeld? En hoe verloopt de samenwerking tussen programma en lijnorganisaties? Heeft een programmastructuur daarbij geholpen? We kijken ook vooruit, want deze programma’s kunnen een belangrijke rol spelen bij de investeringen die recent door deze metropoolregio’s bij het kabinet zijn ingediend voor het Nationaal Groeifonds. Welke verbeteringen zijn er nodig in een vervolgfase van deze programma’s?

We nodigen jullie uit mee te denken over de ‘geleerde lessen’ en tips en ervaringen mee te geven voor de vervolgfase van het Programma U Ned. Ook verkennen we de meerwaarde van dit type programma’s om de opgaven van verstedelijking en bereikbaarheid integraal vorm te geven.

Het gesprek met de programmamanagers wordt gefaciliteerd door Pascal Lamberigts van Royal HaskoningDHV, die bij de ontwikkeling van meerdere programma’s betrokken is geweest.

→ Meer informatie en inschrijven 

Inspiratie die werkt

Van Oosthuijselaan 15
3971 PD Driebergen

© 2021 Jo Bos & Co · KvK 30212867 · webdesign Dai Dai Design