Nieuwsberichten

Programmatisch creëren in één dag – 16 mei

De training “Programmatisch Creëren in één dag” heeft door corona twee jaar op ‘on hold’ gestaan. Dit jaar starten we weer met nieuwe uitvoeringen.  PGMC in één dag is een introductie op het vak programmamanagement. Je krijgt een goed beeld van de essenties van deze...

PGM Open 2022 terugblik

We kijken terug op een mooie editie van het PGM Open Event op 13 september 2022. Het thema was 'Het nieuwe samenwerken in programma's'. In 24 workshops hebben we allerlei perspectieven op samenwerking in programma’s gedeeld en zelf samengewerkt om tot nieuwe inzichten...

Bijeenkomsten PGM Open netwerk

Het PGM Open netwerk bruist van energie. De volgende bijeenkomst is op 2 februari 2023 vanaf 15:00 De kracht van Stilte- stil staan en vooruit gaan Een workshop door Jan Gronouwe. Stilte is een belangrijke bron voor het vitaal blijven als programmamanager. In de...

Brainy Branding: zie je programma als merk met fans

Met Brainy Branding is er nu een merkadviesbureau dat je helpt jongleren met strategie, cultuur en design bij het doelgericht versterken van de band tussen je programma en je stakeholders.  Het bureau is een Initiatief van Jolande van Straaten en Frank Goijarts....

10 jaar SBO opleiding programmamanagement: video-impressie

Jo Bos & Co verzorgt al meer dan 10 jaar de opleiding programmamanagement voor SBO, Studiecentrum Bedrijf en Overheid. In die tijd is de populariteit alleen maar gestegen. Ter gelegenheid van het 10-jarig jubileum is een leuke video gemaakt. Docenten Jo Bos en...

SBO opleiding Programmamanagement

Jo Bos & Co verzorgt al 10 jaar de opleiding programmamanagement voor SBO, Studiecentrum Bedrijf en Overheid. In die tijd is de populariteit alleen maar gestegen. Jo blikt  terug in een interview. De opleiding is in alle opzichten gegroeid. 'Basale begrippen...

6 juli: programmatisch creëren in één dag

De Covid-19 pandemie is een stevige sta in de weg voor de intensieve training Programmatisch Creëren in één dag. Daarom heb ik eerder geplande data moeten cancelen, omdat ik sterk de voorkeur heb voor fysieke boven digitale sessies. Er is nu uitzicht op de...

PGMOpen Banen

Op de site van PGM Open bieden we een nieuwe dienst aan: PGM Open Banen. Daarmee willen we een plek creëren waar je vacatures op het gebied van programmamanagement kunt plaatsen en vinden. Heb je een vacature voor een programmamanager of aanverwante rollen zoals een...

Tijd voor reflectie

Het werken in programma’s is een mooie manier om doelgerichte opgaven wendbaar en adaptief vorm te geven. Zeker als het gaat om veranderopgaven die één organisatie of één organisatieonderdeel overstijgen. De dynamiek van buiten heeft ook zijn weerslag op die binnen...

ICT-ondersteuning bij programmasturing; een impressie

Veel programmamanagers worstelen met het monitoren en sturen van hun programma, omdat ze niet over goede tools beschikken. Tijdens deze PGM Open Netwerk-sessie presenteerde Antoinette Wieman van Bizaline tools die programmamanagers helpen om te sturen op hun...

Programma management voor opdrachtgevers

Steeds meer opgaven binnen onze complexe maatschappij vragen om een aanpak waar programmatisch werken zich uitstekend voor leent. Waar projectmatig werken steeds meer ingeburgerd raakt, staat programmatisch werken pas aan het begin. Daarbij komt, hoe vanzelfsprekend...

Niels van Loon versterkt netwerk

Er is  een nieuwe Co! Per 1 oktober 2020 versterkt Niels van Loon het netwerk van Jo Bos &Co. Niels is een enthousiaste programmamanager / interim manager met ruim 25 jaar ervaring met programma’s, projecten, veranderen en ICT management. Zijn kracht is om een...

PGM Open was een feest

Het PGM Open 2020 was weer een feest. Wat een mooie verzameling van waardevolle bijdragen en daarmee inzichten op het gebied van programmamanagement levert zo'n dag op. In de inspirerende keynotes van Victor Lamme en Mohamed el Mokaddem werd het thema vanuit allerlei...

PGM Open Netwerk 14 april: Creatieve technieken in programma’s

Als je regelmatig in projecten en programma’s werkt, dan gebruik je waarschijnlijk steeds dezelfde manier voor de stakeholderanalyse en de risicoanalyse. Ook het opstellen van de planning is een routine geworden. Misschien ben je daar heel tevreden over. Maar heb je...

PGM Open Netwerk 5 maart: ‘Besluitvorming in programma’s’

Programma's dragen bij aan realisatie van strategische doelen. In zo’n programma moeten veel keuzes gemaakt en beslissingen genomen worden. Vaak stappen we te snel in de inhoud van de keuze en is er te weinig aandacht voor de onzekerheden, actoren en de omgeving bij...

Driedaagse training Projectmatig Creëren; voorjaar 2021

Jo Bos & Co richt zich steeds meer op programmamanagement, maar het is goed de wortels niet te veronachtzamen. Die zaten o.a. in de ontwikkeling van Projectmatig Creëren (PMC). We krijgen regelmatig vraag naar een training PMC. Welnu, voorjaar 2021 is dit weer het...

Al 10 jaar trainingen Programmatisch Creëren

Jo Bos & Co verzorgt al 10 jaar de 5-daagse training Programmatisch Creëren voor overheid en non-profit voor SBO. Met veel succes. Alle trainingsgroepen zitten zo’n beetje vol. Daarom starten in het najaar van 2021 weer twee groepen. Op 23 september groep 19, op...

Workshop programmatisch creëren in 1 dag

Op 10 maart 2020 geeft Jo Bos weer een eendaags introductieseminar Programmatisch Creëren. Deelnemers krijgen een goed beeld van de essenties van deze programmabenadering en de toepasbaarheid in hun eigen praktijk. Locatie Utrecht. Het wordt een intensieve dag, met...

PGM Open keynotes: Mohamed el Mokaddem en Victor Lamme

Programmadirecteur van Taskforce +500 Den Haag en oud-wethouder van de Gemeente Westland Mohamed el Mokaddem en cognitief neurowetenschapper Victor Lamme waren de Keynote-sprekers van het PGM Open 2020 op 6 februari 2020. Het thema van deze dag was 'Als de spanning...

Nieuwe website PGM Open

Met trots presenteren we de nieuwe website van het PGM Open. In de negen jaar sinds de start van dit initiatief heeft het PGM Open zich ontwikkeld tot een breed platform voor alle relevante ontwikkelingen rond het vakgebied programmamanagement. Tijd dus ook om die te...

Extra training Programmatisch Creëren SBO

Jo Bos & Co verzorgt al jaren de 5-daagse training Programmatisch Creëren van SBO. Met veel succes. Alle trainingsgroepen zitten zo’n beetje vol. Daarom start in februari 2020 een nieuwe groep. In de training krijg je een solide theoretische en praktische basis...

PGM Open Event 2020: ‘Als de spanning oploopt’

Het 8ste PGM open vindt plaats op 6 februari 2020. Thema: “Als de spanning oploopt”. Programma’s zijn per definitie een spanningsvolle onderneming. Spanningen horen erbij. Het gaat immers ergens om... Het vraagt dat je de goede balans weet te vinden, met paradoxen om...

Mooie feestdagen en een prachtig 2020

HET JAAR IS WEER BIJNA ACHTER DE RUG EN DE KERST STAAT VOOR DE DEUR. EVEN RUIMTE OM UIT TE RUSTEN EN OM TE REFLECTEREN OP HET AFGELOPEN JAAR. EEN JAAR MET MOOIE TRAJECTEN, TRAININGEN EN PROGRAMMABEGELEIDING. MET OUDE EN NIEUWE RELATIES. VOOR DE PLEZIERIGE SAMENWERKING...

PGM Open Netwerk 12 december: ‘Wat leren we van het Deltaprogramma’

Het Deltaprogramma bestaat bijna 10 jaar! Het is een nationaal programma bedoeld om Nederland ook op de lange termijn waterveilig te houden, te zorgen voor voldoende zoetwater en in steden en gebieden adaptief in te spelen op wateroverlast, droogte en hitte. Maar hoe...

PGM Open Netwerk 19 september. Casus: Onbeperkt meedoen

Evert Verkade, programmamanager bij het Ministerie van VWS, verzorgt een sessie over het nationale programma Onbeperkt Meedoen, gericht op het uit de weg ruimen van drempels voor mensen met een beperking.  In dit programma werken ministeries, bedrijfsleven en...

SBO training Projectmatig Creëren najaar 2019

Jo Bos & Co verzorgt al jaren een training programmamanagement voor SBO, Studiecentrum Bedrijf en Overheid. Dit najaar starten we op 12 september ook met een training Projectmatig creëren (PMC). PMC is in 20 jaar uitgegroeid tot een van de dominante visies op...

Kwaliteitsbewaking in programma’s: het belang van reviews

Elke programmamanager herkent het: elke dag een volle agenda en nauwelijks ruimte om op adem te komen. Afspraak op afspraak, overleg met de opdrachtgever, stakeholders, afstemming met het programmateam... Nauwelijks de tijd om van de ene vergaderzaal naar de andere te...

Werken aan je vitaliteit

Bij het schrijven van het boek Leiderschap van de programmamanager heeft ieder van ons zo zijn voorkeursthema’s en hoofdstukken. Een van de onderwerpen die mij het meest na aan het hart ligt is het hoofdstuk over vitaliteit. De basisgedachte is dat je vitaal, fit en...

PGM Open Netwerk 4 juni: Samen gezond

Jolande van Meer, programmamanager bij ROS Robuust verzorgt deze sessie over anders organiseren in de (basis-) gezondheidszorg. Hoe help je vijf enthousiaste partijen: inwoners, gemeente, huisartsen, ziekenhuis en verzekeraar uit een regio om samen de zorg écht anders...

PGM Open Netwerk 13 mei: programma review

Programma's verlopen zelden op de manier zoals vooraf bedacht. Ze vragen dat je periodiek even een stapje terug doet en met betrokkenen reflecteert op waar het programma staat. Dat gebeurt nog (te) weinig. Het uitvoeren van een programmareview kan op verschillende...

PGM Open 2019 groot succes

Volop variatie en sprekers met impact. Donderdag 7 februari liep De Fabrique in Utrecht vol voor het 7de PGM Open 2019. Rond 350 deelnemers en inleiders verzamelden zich rond het thema "Programmamanagement als effectieve aanpak van maatschappelijke transities". Naast...

PGM Open Netwerk 11 maart: leiderschap van de programmamanager

Leiderschap maakt het verschil. Er is inmiddels veel gepubliceerd over de methodische kant van programmamanagement, maar veel minder over de rol en het leiderschap van de programmamanager. Met het boek 'Leiderschap van de programmamanager' vullen we die lacune op. De...

Recensies ‘Leiderschap van de programmamanager’

Lees wat anderen vinden van het boek: → Rijk Binnenkamp, trainer, (personal)coach en teambuilder → Henny Portman, gerenommeerd auteur en adviseur op het gebied van project-, programma- en portfoliomanagement → Dirk Jan de Bruijn, auteur, programmamanager en...

De kracht van reflectie

Elke programmamanager zal het waarschijnlijk herkennen: de hectiek van alledag zorgt voor een volle agenda. Afspraak op afspraak, vergaderingen die aansluitend in de agenda staan zodat je niet eens de tijd hebt om van de ene vergaderzaal naar de nader te lopen,...

Training programma management SBO gestart op 14 maart

Op 14 maart 2019 starte de 12de  training programmamanagement van SBO, het Studiecentrum Bedrijf en Overheid. Deze praktijkgerichte opleiding bestaat uit 5 eendaagse bijeenkomsten in Utrecht. Alle aspecten van het opzetten en organiseren van een programma komen aan de...

Boek “Leiderschap van de programmamanager” verschenen

Hoe maak jij het verschil? Samen met Bjorn Prevaas en Helmuth Stoop schreef Jo Bos Jo Bos en nieuw boek over het leiderschap van de programmamanager. In 14 thema-hoofdstukken lopen ze langs de aspecten die wij relevant vinden voor het succesvol leiden van een...

Verslag PGM Open netwerk 21 november: gedeeld eigenaarschap

Het PGM Open Netwerk had zijn vuurdoop op woensdag 21 november. Voor ruim 30 professionals in verander- en programmamanagement heeft Liesbeth Schipper haar opvattingen over grote maatschappelijke veranderingen over het voetlicht gebracht. Levendig en interessant. Dat...

Programma PGM Open 7 februari klaar

Volop variatie en sprekers met impact. Het programma van het PGM Open 2019 is gevuld. Zoals altijd bestaat het uit stevige, inhoudelijke bijdragen, inspiratiesessies en alles daar tussenin. Er is weer volop variatie op 7 februari 2019. Onder "lees meer" vind je...

PGM Open Event 7 februari 2019

Programmamanagement en maatschappelijke transities Op 7 februari 2019 vindt de zevende editie plaats van het PGM Open, hét event in Nederland voor programmamanagers waar ik al sinds de start in participeer. We staan deze keer stil bij de kracht van en grenzen aan...

PGM Open 2019: keynotes bekend

De keynote sprekers tijdens PGM Open op 7 februari 2019 zijn Derk Loorbach (DRIFT) en Maarten Otto (Alliander). Derk Loorbach is directeur van DRIFT (Dutch Research Institute For Transitions) en hoogleraar Sociaal-economische transities aan de Erasmus Universiteit....

PGM Open Netwerk 23 januari: Greenport Duin en Bollenstreek

De Bollenstreek is wereldwijd bekend om haar bloemen. Als derde exportproduct van Nederland groeit de bloemenexport al tien jaar. Maar biedt dat garantie voor verdere groei van deze regio? Nee, vinden zes gemeenten en de bloemenbranche. Het programma Greenport Duin-...

PGM Community start door als PGM Open Netwerk

De kerngroep van de PGM Community heeft besloten te stoppen met de Community. Deze stap vloeit voort uit een verschil van inzicht over de koers van de community. Dat betekent niet dat er geen mogelijkheid meer is om met collega programmamanagers over actuele thema’s...

Leertraject programma management ProRail succesvol afgesloten

De tien programmamanagers van ProRail die eind vorig jaar als eersten de in-company opleiding programmamanagement gingen volgen, konden 6 juli j.l allemaal hun certificaat in ontvangst nemen. Jo Bos verzorgde de 6-daagse opleiding. De initiatiefnemers misten een...

Training programma management SBO gestart 20 september

Op 20 september a.s. start de 11de  training programmamanagement van SBO, het Studiecentrum Bedrijf en Overheid. Deze praktijkgerichte opleiding bestaat uit 5 eendaagse bijeenkomsten in Utrecht. Alle aspecten van het opzetten en organiseren van een programma komen aan...

AOG leergang programma management voor Robuust afgesloten

Op 26 juni is in Eindhoven de derde maatwerk leergang Strategisch programma management voor Robuust afgesloten. Robuust is een Regionale Ondersteuningsorganisatie (ROS)) in de zorg. Robuust ondersteunt programma’s gericht op het bij elkaar brengen van de juiste mensen...

Duitse versie van boek Project Canvas

Bij uitgeverij Schäffer-Poeschel verscheen de Duitse vertaling van het boek Project Canvas. Het Canvas boek verscheen in Nederland in 2016 en het canvas is ondertussen in veel organisaties de favoriete tool in de fase van het ontwikkelen van een project. Op deze site...

Programma- en Project Review; een update

Ongeveer een jaar gelden introduceerden wij de “Project en Programma Review”, ons instrument om op een snelle en doelmatige manier een foto van een programma of project te maken. In het afgelopen jaar hebben we dit instrument succesvol gebruikt bij verschillende...

AVG op orde

In het contact dat we hebben rond opdrachten en vragen laat je onontkoombaar persoonlijke gegevens achter. Daarom informeren we je graag over wat er mee gebeurt, met welk doel en hoe ze worden bewaard. Dat staat in de heldere privacyverklaring op deze site, die je...

6 juni PGM Community: Programma management in de triple helix

In een samenleving waar de veranderingen steeds sneller gaan en steeds complexer worden, moeten overheden, organisaties en onderwijs- en onderzoeksinstelingen steeds vaker samenwerken. Vanwege de verschillende belangen en achtergronden wordt op bestuurlijk niveau het...

Diploma’s Strategisch Programma management

Op 9 februari kregen deelnemers van de 11de leergang Strategisch programmamanagement van AOG School of Management na een jaar hard werken in de senaatskamer van de Rijksuniversiteit Groningen.hun diploma uitgereikt. Daarmee rondden zij de meest complete opleiding op...

3 mei PGM Community: Canvas Omgevings management

Wat vemag omgevingsmanagement in tijden van nepnieuws, wantrouwen in instituties en allerlei bewegingen van onderop? Roelof Benthem, Johanneke de Lint en Thijs Kraassenberg schreven een boek over omgevingsmanagement. Daarin introduceren zij het Canvas...

Goed programma-management is per definitie Agile

De PGM-Community bijeenkomst van 7 december had als thema ‘Agile programmamanagement’. Zoals in veel domeinen doet het begrip agility of wendbaarheid het ook goed in ook in de programmamanagementwereld. Ondertussen staat er een groot aantal bomen in het ’Agile...

Training programma management SBO start op 8 maart

In voor- en najaar verzorgt Jo Bos een training programmamanagement voor SBO, het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid. Deze praktijkgerichte opleiding bestaat uit 5 eendaagse bijeenkomsten in Utrecht. Alle aspecten van het  opzetten en organiseren van een programma...

Proefcollege leergang strategisch programma management

Op donderdag 11 januari 2018 kunt u kennismaken met de inhoud en opzet van de leergang Strategisch Programmamanagement van AOG School of Management. Die ochtend (van 10.00 tot 13.00 uur) vindt in Nunspeet het proefcollege plaats van de 12de editie van deze leergang....

Opgavegestuurd organiseren

Een belangrijke uitdaging voor overheidsorganisaties is hoe je de interne manier van werken en organiseren verbindt aan de toenemende dynamiek in de buitenwereld. Iedereen ziet hoe die wereld continue in beweging is, veranderingen steeds sneller gaan en vraagstukken...

Fokke Aukema: de integriteit van de programmamanager

In de aanloop naar het PGMOpen congres 2017 interviewden we programmamanagers over hun visie op leiderschap. In deze reeks nu Fokke Aukema, destijds manager van het programma "Een leven lang leren" van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen. Het programma richtte zich sinds...

Marieke Stam: aansluiten bij de lijnorganisatie

In de aanloop naar het PGMOpen congres 2017 interviewden we programmamanagers over hun visie op leiderschap. Als vierde in een reeks Marieke Stam, programmamadirecteur werkgelegenheid bij de Gemeente Den Haag. We vroegen haar naar lessen uit eerdere programma's....

PGM Open slaat jaar over

Na zes edities slaat hét event over programmamanagement een jaartje over. Op donderdag 7 februari 2019 organiseren Organisatieregie*, Twynstra Gudde en JoBos & Co met frisse blik opnieuw een dag over professioneel programmamanagement.Tot die tijd zoeken we nieuwe...

PGM Community meeting ‘agile’ programma management

Het is tegenwoordig ‘agile’ wat de klok slaat. Wat betekent dat voor het vakgebied programmamanagement? In deze sessie op 7 december vanaf 17:30 in Amersfoort introduceren we een verscheidenheid aan agile frameworks en zoemen we in op een paar daarvan die het label...

Workshop op 9 november

Hans Licht en Jo Bos geven weer een eendaags seminar ter introductie van Programmatisch Creëren. Deelnemers krijgen een goed beeld van de essenties van deze programmabenadering en de toepasbaarheid in hun eigen praktijk. Het wordt een intensieve dag, met veel...

PGM Community, 10 oktober: besluitvorming in programma’s

Besluitvorming is een kernproces van iedere samenwerking en dus ook voor programma’s. "Decisions by Design is een eenvoudige en krachtige aanpak om met actieve participatie tot de best haalbare en houdbare besluiten te komen", aldus Marjolijn de Graaf. Op 10 oktober...

Artikelenserie over het ProjectCanvas

Midden vorig jaar verscheen het boek Project Canvas dat ik samen met Rudy Kor en Theo van der Tak heb geschreven. E-zine ManagementImpact publiceerde een serie van drie artikelen over het neerzetten van een goede basis voor een project, op basis van het boek Project...

Frederik Jansen: op zoek naar maatschappelijke meerwaarde

Interview met Fredrik Jansen, programmamanager Kwaliteit Dienstverlening bij de Nationale Politie. We vroegen hem naar lessen uit eerdere programma's. Over het belang van de stip aan de horizon, maatschappelijke meerwaarde, over samengang in effect......

Caspar Hermans: actie als motor voor een programma

Interview met Caspar Hermans, sinds 2013  programmadirecteur Taskforce georganiseerde criminaliteit Brabant-Zeeland. Over een onderzoekende houding; over verwerven van gezag en over identificeren van de krachtige onderstroom die werkelijk tot actie bereid is......

Fokke Aukema in top 10 invloedrijkste mensen Hoger Onderwijs

Science Guide publiceert elk jaar een top 10 van meest invloedrijke mensen  in het Hoger onderwijs. Daarin staat dit jaar ook Fokke Aukema, programmamanager Deeltijd Onderwijs van de HAN. Jo Bos & Co begeleide het programma de laatste jaren intensief. In de  top...

Marjon Bachra over het leiderschap van de programma manager

In de aanloop naar het PGMOpen congres 2017 interviewden we programmamanagers over hun visie op leiderschap. Een aantal van hen vertelt erover op video. Als eerste in een reeks Marjon Bachra, programmamanager Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG). In mei 2012 begon ze...

Nieuwe site

In de trein, op de fiets, tijdens een fijne wandeling...nu ook goed te lezen op al uw mobiele toestellen. Ik heb mijn site vernieuwd. Meer van deze tijd, grafisch opgefrist en dynamisch. Verwacht frequente updates en meer aandacht voor de mens achter programma's en...

PGMOpen 2 februari: levendig congres

Ook dit jaar organiseerde Jo Bos&Co samen met Twynstra Gudde en Organisatieregie* gezamenlijk het PGM Open, hét jaarlijkse event over programmamanagement. Het thema was dit jaar "Leiderschap van de programmamanager". Ruim 250 deelnemers genoten van een levendig...

Boek ‘Project Canvas’ verschenen

Beginnen aan een project is vaak spannend, een nieuwe uitdaging met nieuwe mensen. Maar voor je het weet, ben je bezig met ingewikkelde plannenmakerij en met het (her)schrijven van allerlei dikke projectdocumenten. Dat kan ook anders! Voordat je een uitgewerkt...

Uitgelicht

De kracht van reflectie

Elke programmamanager zal het herkennen: de hectiek van alledag zorgt voor een volle agenda. Afspraak op afspraak, vergaderingen die aansluitend in de agenda staan zodat je niet eens de tijd hebt om van de ene vergaderzaal naar de ander te lopen, overleg met de...

Leiderschap van de programmamanager

Zowel binnen als tussen organisaties groeit de noodzaak om flexibel en wendbaar aan complexe opgaven te werken. Programmamanagement kan hier een grote bijdrage leveren. De statische dynamiek van traditionele (lijn-) organisaties sluit onvoldoende aan bij het tempo van...

Afronden van een programma

Laatst kreeg ik een mail van een programmamanager wiens programma ik een aantal jaren intensief had begeleid. Of ik bereid was een gesprek te voeren over zijn verdere carrière? Het programma was een half jaar geleden afgerond en daarna had hij in opdracht van zijn...

Eilanden van reflectie

In elk programma is de dynamiek groot. Er gebeurt veel en het risico dat je het overzicht verliest is snel aanwezig. Daarom is het verstandig om regelmatig met enige distantie naar het programma en de uitvoering te kijken. Naar wat gerealiseerd is en hoe de volgende...

Veranderen in een veranderende wereld

De manier waarop organisaties veranderen, verandert snel. Oude verandermodellen passen niet meer bij een wereld in beweging. Maar hoe moet het dan wel? Zie hier de succesfactoren voor geslaagde verandertrajecten. Samen met Annelies Straub schreef Jo voor magazine...

Vijf nieuwe tips voor programma managers

De behoefte aan wendbaar inspelen op de dynamiek in de buitenwereld maakt dat organisaties steeds vaker kiezen voor programmatisch werken. Zeker in overheidsland zie je steeds meer programma's als tijdelijk structuur waarmee partners aan complexe veranderopgaven te...

Sturen op Inspiratie

Kunnen flexibiliteit en controle samengaan in projectmanagement? Op deze vraag gaf Jo Bos antwoord in een interview in het IPMA Projectie Magazine 05-2011. Klik hier voor het artikel.

Inspiratie die werkt

Van Oosthuijselaan 15
3971 PD Driebergen

© 2021 Jo Bos & Co · KvK 30212867 · webdesign Dai Dai Design