Training programma management SBO gestart 20 september

Op 20 september a.s. start de 11de  training programmamanagement van SBO, het Studiecentrum Bedrijf en Overheid. Deze praktijkgerichte opleiding bestaat uit 5 eendaagse bijeenkomsten in Utrecht. Alle aspecten van het opzetten en organiseren van een programma komen aan de orde. Het vak wordt besproken vanuit methodisch perspectief, vanuit het perspectief van leiderschap en teamvorming, vanuit de theorieën over veranderkunde en samenwerking. In de training krijg je een solide theoretische en praktische basis voor het werken in of het leiden van een programma. Daarnaast reikt Jo veel praktische tools aan. De laatste training kreeg rapportcijfer 9,6!

Lees meer

Fokke Aukema: de integriteit van de programmamanager

In de aanloop naar het PGMOpen congres 2017 interviewden we programmamanagers over hun visie op leiderschap. In deze reeks nu Fokke Aukema, destijds manager van het programma “Een leven lang leren” van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen. Het programma richtte zich sinds 2011 op het verbeteren van het (HBO-)onderwijs voor werkenden. Inmiddels is de HAN koploper als het gaat om flexibiliseren van onderwijs voor werkenden. We vroegen hem naar lessen uit eerdere programma’s. “Als het stormt moet de kapitein aan dek staan…”

Lees meer

Marieke Stam: aansluiten bij de lijnorganisatie

In de aanloop naar het PGMOpen congres 2017 interviewden we programmamanagers over hun visie op leiderschap. Als vierde in een reeks Marieke Stam, programmamadirecteur werkgelegenheid bij de Gemeente Den Haag. We vroegen haar naar lessen uit eerdere programma’s. Belangrijk: vanuit eigen verantwoordelijkheid aansluiten bij de lijnorganisatie om de gewenste vernieuwing en versnelling voor elkaar te krijgen …

Lees meer

Marjon Bachra: luisteren naar je gevoel

Interview met Marjon Bachra, programmamanager Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG). In mei 2012 begon ze als hoofd van het bureau Convenant Gezond Gewicht. Inmiddels staat ze aan het hoofd van de Stichting Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG).

Over voor de troepen uitlopen, buiten de lijntjes kleuren en omgaan met opdrachtgevers waar je het ook niet altijd mee eens bent, luisteren naar je gevoel en soms ook gewoon lol maken.

Inspiratie die werkt

Van Oosthuijselaan 15
3971 PD Driebergen

© 2021 Jo Bos & Co · KvK 30212867 · webdesign Dai Dai Design