Mijn professionele norm

Sinds 1995 ben ik zelfstandig adviseur op het gebied van project- en programmamanagement, leiderschap en organisatieontwikkeling. In oktober 2011 startte ik met Jo Bos & Co. Hieronder beschrijf ik hoe ik aankijk tegen organiseren en veranderen.

Veel organisaties zijn in deze dynamische tijd op zoek naar hoe ze beter kunnen aansluiten bij de beweging in de markt of de samenleving. Steeds is de vraag hoe de dynamiek van de omgeving te vertalen naar de werkorganisatie, de sturing en de manier van werken. Mijn werk richt zich op het helpen beantwoorden van deze vraag.

Ik ben ervan overtuigd dat in het vinden van antwoorden op deze vraag het begrip “verbinding” essentieel is. Een gezonde en geïnspireerde ontwikkeling die aansluit bij de dynamiek van de omgeving heeft alles te maken met de vraag in hoeverre mensen en een organisatie in staat zijn tot het creëren van verbinding:

  • Verbinding van de organisatie met wat er in de markt en maatschappij aan de orde is vanuit de wens daaraan positief bij te drag
  • Verbinding van een organisatie met zijn bestemming en missie Verbinding van mensen in een organisatie of team met een gedeelde ambitie en visie en met elkaar in dynamische, energievolle teams
  • Verbinding van organisaties met elkaar in flexibele netwerken en alliantie
  • Verbinding van mensen met zichzelf, met hun eigen kracht en kwaliteiten, maar ook met hun met wat ze minder goed afgaat en daarmee met hun eigen ontwikkelingsthema’s
  • Verbinding op alle niveaus is daarmee de basis van mijn werk als organisatie-ontwikkelaar en trainer.

Dit uitgangspunt krijgt op verschillen manieren vorm in mijn werk. In de begeleiding van een project- of programmateam dat een tijdelijke opdracht moet realiseren. In ondersteuning van persoonlijke ontwikkeling, bijvoorbeeld van een leidinggevende die beter zicht wil krijgen op zijn of haar persoonlijke kracht. Bij een team dat wil investeren in de gezamenlijke ontwikkeling. En in de advisering van een organisatie die zijn strategie en werkwijze moet aanpassen aan veranderende omstandigheden.

Ik weet wat er speelt in de wereld van project- en programmamanagement, leiderschap en organisatieontwikkeling. Zeker op het gebied van programmamanagement ben ik een van de voorlopers in het ontwikkelen van het vakgebied in Nederland. Ik heb ruim 30 jaar ervaring, maar investeer ook veel in vernieuwing, bijvoorbeeld met nieuwe publicaties.

Ik zal altijd proberen die professionaliteit en ervaring te vertalen in praktische en inspirerende programma’s. Programma’s waar diepgang en aanpakken samengaan. Mijn adviezen of ondersteuning zijn niet theoretisch, maar direct bruikbaar in de dagelijkse praktijk, omdat ik weet wat er in organisaties speelt. En bovenal, ik heb veel energie om me vol in te zetten voor mijn opdrachtgevers. Daarbij is contact, echte verbinding, ook in  de relatie opdrachtgever – opdrachtnemer voor mij essentieel. 

De kernwaarden van waaruit ik werk zijn:

  • Betrokkenheid: ik wil werken vanuit betrokkenheid bij de echte vraag van de klant. Dat betekent dat altijd wil werken vanuit respect voor de klant en zijn of haar vraag, maar daarbij een lastig gesprek niet uit de weg ga.
  • Kwaliteit: voor mij heeft kwaliteit veel kanten: me houden aan afspraken, zorgen voor actuele kennis, de manier waarop producten verzorgd zijn, etc.
  • Inspiratie die werkt: ik wil geïnspireerd in het leven staan, ik wil bij klanten zoeken naar hun inspiratie en verlangen, maar ik zoek wel naar oplossingen of antwoorden die werken in de praktijk van alledag.
  • Bij de tijd: u mag van mij verwachten dat ik geen standaardverhalen uit de oude doos opdis. Ik wil op mijn vakgebieden bij de tijd zijn, de actuele ontwikkelingen volgen en die meenemen in mijn advies en trainingswerk.

→ Volg Jo Bos en Co op LinkedIn

Inspiratie die werkt

Van Oosthuijselaan 15
3971 PD Driebergen

© 2021 Jo Bos & Co · KvK 30212867 · webdesign Dai Dai Design