Marieke Stam

‘Voor mij is wezenlijk: de overheid nog meer legitimiteit geven om te doen wat ze moet doen.’

Marieke Stam

Marieke Stam is programmamanager van ‘Den Haag maakt werk’ waarmee de stad 10.000 banen wil creëren voor mensen met een (schijnbare) afstand tot de arbeidsmarkt. Dit gebeurt in samenwerking met werkgevers en onderwijs en met ruimte voor sociaal ondernemerschap en innovatie.

Aan deze opgave wordt gewerkt vanuit het aanvalsplan ‘Den Haag maakt werk!’. Het college wil 10.000 extra banen realiseren, waarvan 7.000 door ontwikkeling van de economie en 3.000 plekken door onder meer social return, invulling van beschut werk en lokale realisatie van de banenafspraak uit het landelijke sociaal akkoord. De wethouder Sociale zaken, Werkgelegenheid, Wijkaanpak en Sport gaf de opdracht hiervoor een taskforce werkgelegenheid in te richten, met 5 programmamanagers. Zij vallen onder eindverantwoordelijkheid van programmadirecteur Marieke Stam.

→ Lees het hele interview (pdf)

Inspiratie die werkt

Van Oosthuijselaan 15
3971 PD Driebergen

© 2021 Jo Bos & Co · KvK 30212867 · webdesign Dai Dai Design