Francis Zuiker

Francis Zuiker

Francis Zuiker heeft veel ervaring bij het begeleiden van vraagstukken op het gebied van samenwerking en (persoonlijk) leiderschap. Dit doet zij zowel in teamverband als individueel. Ze vertrekt bij de overtuiging dat er veel potentieel in mensen verborgen zit dat met de juiste aanpak vrijgemaakt en ingezet kan worden.

“Ik ben en blijf gefascineerd door wat mensen beweegt en hoe zij hun leven zo kunnen vormgeven dat ze het beste van zichzelf naar boven halen. Voor zichzelf en voor het team c.q. organisatie waarin zij werken. De huidige tijd doet een beroep op de zelfstandigheid en flexibiliteit van mensen, in denken en handelen. Door de toenemende complexiteit is een soepele samenwerking geëvolueerd van wens tot noodzaak. Dit vraagt persoonlijke stevigheid, een heldere gezamenlijke koers en een open onderlinge communicatie. Dit zijn de drie pijlers van mijn werk. Zowel individueel als teamgericht.” 

Mijn werkwijze kenmerkt zich door lichtheid en nuchterheid. Geen ingewikkelde methodieken, geen groots spektakelstuk, maar een praktische aanpak verbonden met een persoonlijk verlangen en een aantrekkelijke stip aan de horizon. Dichtbij mensen, respectvol en aansluitend bij iedere laag van de organisatie. Ik denk mee, inspireer, voer mee uit, maar neem de lead niet over.”

Francis is gespecialiseerd in:

  • visieontwikkeling
  • teamontwikkeling
  • individuele coaching
  • mediation

Zij werkt o.a. vanuit het gedachtegoed van Spiral Dynamics dat haar handvatten geeft voor het in kaart brengen van de vraag alsmede het richting geven aan de koers.

Inspiratie die werkt

Van Oosthuijselaan 15
3971 PD Driebergen

© 2021 Jo Bos & Co · KvK 30212867 · webdesign Dai Dai Design