Verschilmakers

BIJ de ondersteuning van complexe maatschappelijke vraagstukken, in het bijzonder in de zorg, werkt Jo Bos & Co samen met Verschilmakers. Zij zijn een compact team van veranderkundigen die actief zijn in complexe maatschappelijke opgaven. Ze ondersteunen bestuurders, managers, professionals en individuen. Ze richten zich op de 1e, 2en 3e lijn in de zorg, welzijn, GGZ, gemeenten, universiteiten, hogescholen, GGD, huisartsen en zorggroepen.

Verschilmakers komen het beste tot hun recht aan de ‘voorkant’ van het vraagstuk. Daar waar de opgave bekend is maar de oplossing nog niet. In recente opdrachten vervulden ze de rol van kwartiermaker, programmamanager, interventiekundige, adviseur of coach.

Met enthousiasme, creativiteit, oprechte aandacht en veranderkundig vernuft gaan ze in de verandering naast je staan. Ze houden je scherp op wat de kern van het vraag

stuk is. Soms lopen ze daarbij bewust net wat ‘uit de pas’ zodat je perspectief op het vraagstuk wordt opgerekt en je beeld op mogelijke oplossingsrichtingen wordt verbreed.

Verschilmakers bestaat uit Joost Boerenkamp, Marieke van Baars en Peggy Goris.

→ Naar hun website

Contact: info@jobosenco.nl

Inspiratie die werkt

Van Oosthuijselaan 15
3971 PD Driebergen

© 2021 Jo Bos & Co · KvK 30212867 · webdesign Dai Dai Design