Organisatieontwikkeling

Inspelen op verandering als constante

Organisatieontwikkeling

Organisaties moeten zich continue vernieuwen. Ze moeten zich verbinden met wat er in de maatschappij gebeurt en met wat dat voor impact heeft op hun producten en activiteiten. Organisaties die beweeglijk opereren zonder telkens grote bureaucratische veranderprocessen op te zetten zijn hier in het voordeel. Immers, de enige zekerheid is dat verandering steeds meer een constante blijkt. Daarnaast verliezen medewerkers hun belangstelling als de omgeving te weinig uitdaging en vernieuwing biedt.

Organisaties kunnen zich onderscheiden door snel en effectief te veranderen. Medewerkers vinden steeds minder zekerheid in de vertrouwde omgeving van hun werkgever. Flexwerk is ‘here to stay’. De enige échte zekerheid vinden ze in zichzelf. In hun professionaliteit en persoonlijk leiderschap. Omdat ze weten waar hun kracht ligt, niet alleen op inhoudelijke competenties, maar ook als mens. Omdat ze weten wat hun (soms levenslange) ontwikkelvragen zijn. Vanuit dit perspectief liggen organisatieontwikkeling, teamontwikkeling persoonlijke ontwikkeling en leiderschapsotwikkeling volledig in elkaars verlengde en kan de één niet zonder de ander.

Organisatieverandering is pas duurzaam als ze van binnenuit uit tot stand komt. Met eigen verandermanagers, waar het kan eigen procesbegeleiders en dergelijke. Soms is het zinvol zijn een derde te laten meekijken. Iemand die in de rol van ‘schaduwadviseur’ stappen toetst die zijn voorgesteld; die kritisch kijkt naar de veranderstrategie. Met Jo’s jarenlange ervaringen in en met veranderprocessen kan hij deze kritische spiegelrol vervullen. Positief kritisch en met de intentie om kennis over te dragen aan betrokkenen, zodat ze na een tijdje daadwerkelijk op eigen kracht verder kunnen.

Soms is er behoefte aan iets meer directe bemoeienis. Bijvoorbeeld als interne betrokkenen op dat moment teveel partij zijn om een goede procesbegeleidingsrol te kunnen vervullen, omdat belangen botsen of petten strijdig zijn. Denk bijvoorbeeld aan het begeleiden van een topteam in de organisatie, een managementconferentie of sessies met directeuren. Dan kan het handig zijn om een externe procesbegeleider te hebben. Iemand met kennis en ervaring op het gebied van veranderprocessen, maar ook met het leiden van (grotere) werkconferenties.

Jo Bos krijgt deze rol regelmatig toegedicht en vervult hem met stevigheid (en lichtheid). De vorm zal van geval tot geval anders zijn: van een maandelijks reflectiegesprek met een programmamanager tot een intensievere begeleiding van een veranderteam.

Hieronder zijn deze diensten nog wat specifieker uitgewerkt

Individuele coaching

Jo Bos & Co biedt individuele coachingstrajecten aan. Trajecten die meestal bestaan uit een (vooraf afgesproken) aantal gesprekken voor leidinggevenden. Even uit de hectiek van alledag, met het doel om een stuk reflectie te hebben, vragen die leven over effectief gedrag in een organisatie aan de orde te stellen of te kijken naar persoonlijke dilemma’s.

In de coaching kan het accent verschillen, van meer taak- of functiegericht tot meer gericht op de persoonlijke leiderschapsdynamiek. In een dergelijk traject worden vaak ook ‘instrumenten’ voor het analyseren van de persoonlijke voorkeursstijl gebruikt. Wij gebruiken daarbij meestal ‘Insights Discovery’.

Belangrijk is dat het klikt tussen leidinggevende en coach, dus is een eerste vrijblijvend kennismakingsgesprek altijd het startpunt. Daarin maken we afspraken over vorm, duur, plaats en invulling van de coaching.

Teamcoaching

Een team heeft onderhoud nodig; momenten van reflectie die helpen om te kijken naar aspecten die relevante zijn voor (toekomstig) succes. Kijken naar: de gezamenlijke missie of visie, het kennen en gebruiken van elkaars kwaliteiten, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en de mate waarin we elkaar open tegemoet treden en feedback geven.

Jo Bos & Co biedt teamontwikkelingstrajecten in elke denkbare vorm en intensiteit. Voor startende teams worden vaak meerdere intensieve sessies verzorgd, zodra ze in een ‘steady state’ terecht zijn gekomen zal de intensiteit minder worden. Jo gebruikt een groot aantal werkvormen en instrumenten: van meer analytisch tot sterk ervaringsgericht. Uiteraard altijd afhankelijk van de vraag en de thematiek van het team.

Leiderschapsontwikkeling

De toegenomen dynamiek stelt eisen aan het persoonlijk leiderschap van medewerkers en leidinggevenden. Leiderschap gaat over vertrouwen op eigen innerlijke kracht. Durven bouwen aan een brug waar je tegelijkertijd met je eigen mensen overheen loopt.

Dit vraagt om leiders die midden in hun organisatie staan, die een goed beeld hebben van wat er speelt, die breed geïnformeerd zijn, die kunnen sturen op harde bedrijfsvoering én op de manier van samenwerken. Leiders die weten wat de sterke en minder sterke kanten van hun organisatie zijn. Die op dit inzicht een visie en strategie weten te ontwikkelen. Een toekomstbeeld dat ze samen met hun mensen weten om te vormen tot een betekenisvolle ambitie voor hun organisatie of team. Leiders met een krachtige persoonlijkheid die in balans is. Die hun kracht en valkuilen kennen, die om hulp durven vragen, betrouwbaar zijn, en om kunnen gaan met hun eigen emoties zonder deze in de weg te laten staan in relaties met anderen.

Leiderschapsontwikkeling begint bij zelfkennis en -reflectie. Zicht op persoonlijk leiderschap, op de eigen stijl, kracht, (on)vermogens, et cetera. Wie zijn kwaliteiten positief weet in te zetten heeft een groot effect op zijn omgeving (mensen, proces en resultaat). Natuurlijk geldt het omgekeerde ook. Wie zichzelf kent, en ook oog heeft voor zijn eigen minder mooie en minder effectieve kanten, kan en mag ook anderen confronteren met hun eigen blinde vlekken en kan hen tegelijkertijd vertrouwen zodat zij in staat zijn om optimaal bij te dragen.

Management Development

De afgelopen 10 jaar hebben we voor een aantal grotere organisaties intensieve management-ontwikkelingsprogramma’s verzorgd. Trajecten waarin we met potentiële leidinggevenden een intensieve ontwikkelreis hebben ondernomen.

Een traject van 1½ tot 2 jaar waarin de deelnemers:

  • groeien in persoonlijke kracht;
  • zicht krijgen op de eigen dynamiek en
  • daarmee ook de vraag onderzoeken of leidinggeven ook echt hun passie en toekomst is.

Intensieve, en vaak erg persoonlijke en ontroerende, trajecten waarin deelnemers persoonlijk grote stappen zetten in stevigheid, zelfinzicht en persoonlijke kracht.

Graag gaat Jo met u in gesprek om te onderzoeken welke aanpak past bij uw organisatie of bedrijf.

Inspiratie die werkt

Van Oosthuijselaan 15
3971 PD Driebergen

© 2021 Jo Bos & Co · KvK 30212867 · webdesign Dai Dai Design