PGM Open Netwerk

Kleinschalige Inspiratiebijeenkomsten door PGM Open partners

PGM Open Netwerk

Onder deze noemer organiseren de partners van het PGM Open Event regelmatig kleinschalige, inspirerende bijeenkomsten voor programmamanagers en andere geïnteresseerden.

Op die manier willen we je de gelegenheid geven je verder in je vak te ontwikkelen, aanvullend op het PGM Open Event in februari en de andere activiteiten die we ondernemen. Het PGM Open Netwerk richt zich zowel op de ervaren als de minder ervaren programmamanager. De groep staat open voor alle programmamanagement methodieken.

Veel interessante thema’s

Er komen mooie thema’s voorbij in het netwerk. Soms nemen we een actueel programma en vertelt een programmamanager over zijn of haar ervaringen. Andere keren belichten we het vak vanuit bepaalde inhoudelijke invalshoeken. Denk bijvoorbeeld aan het samenwerken tussen organisaties aan programma’s, de toepassing van het agile denken in programma’s, de professionele identiteit van de programmamanager en regievoering zonder macht of besluitvorming in programma’s. Soms bieden we een auteur de gelegenheid iets te vertellen over een nieuwe publicatie die relevant is voor het vak programmamanagement.
→ meer informatie

Inspiratie die werkt

Van Oosthuijselaan 15
3971 PD Driebergen

© 2021 Jo Bos & Co · KvK 30212867 · webdesign Dai Dai Design