Diensten

Inrichten, uitvoeren en professionaliseren van uiteenlopende programma’s

Diensten

Vanuit zijn jarenlange ervaring als manager en adviseur ondersteunt Jo bij het inrichten, uitvoeren en professionaliseren van zeer uiteenlopende programma’s. 

Hieronder staan de diverse diensten rondom programmamanagement op een rij. Geen programma is gelijk er is dus altijd sprake van maatwerk. Alle programma’s zijn anders, Jo Bos denkt graag mee. Weten wat klanten zeggen?

Programmabegeleiding

Programma’s zijn complex en vaak hectisch. Daarom is het verstandig als iemand van buiten af en toe meedenkt over de opzet en management van het programma. Gezien de complexiteit van een programma is de investering in een klein beetje begeleiding meestal geen luxe. Het accent ligt vaak in de eerste fase, bijvoorbeeld bij het opzetten van het programma; het op weg helpen van een programmateam en bij het formuleren van uitdagende en gedragen doelen. Ook later kan het helpen als een buitenstaander bijdraagt aan APK en momenten van reflectie.

Daarnaast is een programma sterk afhankelijk van de kwaliteit, inzet en samenwerking van betrokkenen. Jo heeft veel ervaring met het uitvoeren van verbetertrajecten voor programmateams en betrokken stakeholders.

Programmareview

Jo Bos ontwikkelde in samenwerking met Twynstra Gudde en Novaim een online scan ter ondersteuning van het reviewen van een programma. De scan brengt in kaart welke beelden betrokkenen hebben over het verloop van het programma. De rapportage geeft volop verbeterpunten. Deelnemers reageren op 50 indicatoren die het verschil maken tussen falen of slagen van het programma. Het reageren op de stellingen is onderdeel van een review, waarin bijvoorbeeld ook verdiepende interviews, groepsgesprekken en review van documentatie een rol kunnen spelen”.

→ Bekijk de brochure met informatie en suggesties voor toepassing van de scan

Coaching

Programmamanagers werken in een complex krachtenveld, vaak met veel stakeholders en partijen. Er zijn allerlei belangen en de hectiek van alledag beperkt de mogelijkheden voor een beetje reflectie en afstand nemen. Het voeren van een aantal coachingsgesprekken kan deze lacune invullen. Even de rust nemen om allerlei vragen te bespreken met een deskundige, maar niet inhoudelijk betrokken, adviseur.

Opleidingen programmamanagement

Maatwerk

Als het in een organisatie ontbreekt aan voldoende kennis om programma’s te leiden dan is het zinvol om (aankomend) programmamanagers op te leiden cq. te trainen. Deze training kan op allerlei manieren ingevuld worden: van een korte hands-on training over de methodische aspecten van het vak ) tot uitgebreide leergangen met nazorg in de vorm va begeleiding on-the-job.

Open aanbod

In het voor- en najaar verzorgt Jo Bos de opleiding Programmamanagement voor overheid en non-profit bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO). Deze praktijkgerichte opleiding omvat 5 losse dagen. Alle aspecten van het  opzetten en organiseren van een programma komen aan de orde. Deze praktische opleiding is bestemd voor iedereen die nog niet veel weet van programmamanagement die er in de praktijk mee aan de slag gaat.

→ Naar het volledige aanbod

Professionalisering programmamanagement

Veel organisaties vragen zich af hoe ze hun organisatie kunnen professionaliseren op het gebied van programmamanagement. Een professionaliseringstraject is meer dan het aanbieden van training. Het is een vorm van organisatieontwikkeling; vaak een programma in zichzelf, met meerdere elkaar versterkende activiteiten. Een programma dat vraagt om duidelijke doelen, maar ook om goed management.

Jo Bos ontwikkelde professionaliseringsprogramma’s voor klanten zoals de Gemeente Emmen, Provincie Utrecht en diverse ministeries.

Audit en evaluatie

Zowel tijdens als na afloop van een programma is het belangrijk om te leren van ervaringen. Om zaken nog aan te passen, of om voor volgende programma’s de ‘lessons learned’ te verzamelen. Het uitvoeren van een audit of evaluatie kun je natuurlijk zelf doen, maar een frisse blik van buiten kan veel toevoegen. Jo Bos heeft de benodigde kennis en ervaring om uw programmamanagement door te lichten. Daarnaast hebben we een handige methodiek ontwikkeld die ervoor zorgt dat er evenwichtig aandacht wordt besteed aan de vier verschillende domeinen van een programma:

 

  • methodisch werken
  • persoonlijke leiderschap
  • omgevingsmanagement
  • samenwerking

Inspiratie die werkt

Van Oosthuijselaan 15
3971 PD Driebergen

© 2021 Jo Bos & Co · KvK 30212867 · webdesign Dai Dai Design