Project Canvas

Het boek Project Canvas (Vakmedianet 2016)  biedt een eenvoudig hulpmiddel om een project snel vorm te geven. Beginnen aan een project is vaak spannend, een nieuwe uitdaging met nieuwe mensen. Maar voor je het weet, ben je bezig met ingewikkelde plannenmakerij en met het (her)schrijven van allerlei dikke projectdocumenten. Dat kan ook anders! In dit boek beschrijven auteurs Rudy Kor, Jo Bos en Theo van der Tak hoe het Project Canvas snel en effectief in te zetten is in een project.

Een Project Canvas helpt om samen met de betrokkenen de kern van het project zichtbaar te maken. Want als je niet oppast, is er al veel werk verzet zonder dat op hoofdlijnen duidelijk is wat nut en noodzaak van het project zijn en wie zich daaraan willen committeren. Het Project Canvas helpt teamleden hierbij op weg.

Het ingevulde Project Canvas geeft een helder beeld van de essenties van een project. Het vormt de basis voor de beslissing van de opdrachtgever over het starten van het project. En als besloten is door te gaan, vormt het Project Canvas de basis voor het projectcontract, het projectplan of het projectinitiatiedocument (PID).

Vooral de projectleider en het projectteam vinden praktisch houvast in werken met het Project Canvas. Zij zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor de vormgeving van het project. Welke benadering ze ook hanteren (Projectmatig Werken, Projectmatig Creëren, Scrum, PRINCE2, Agile, PMBoK of anders), vanuit elke benadering is het canvas bruikbaar.

Het Project Canvas in enkele kernwoorden: interactie, co-creatie, visualiseren, motivatie, gemeenschappelijke taal, pro-activiteit, open dialoog, eigenaarschap en samenhangend beeld.

Meer informatie en bestellen via managementboek.nl.

Inhoudsopgave

Introductie

1. Het Project Canvas helpt bij de visualisering van het idee
Behoefte aan een manier om snel tot de kern te komen
Vijf kernvragen en vijftien elementen
Inspiratiebronnen: het Business Model Canvas en het Program Canvas
Het Project Canvas gaat vooraf aan het projectcontract
Wat komt er na een goedgekeurd canvas?
Projecten vragen om een andere aanpak dan routines en improvisaties
Een project bevat veel nieuwe elementen
De centrale begrippen bij een project: uniek, doel, resultaat

2. De vijftien elementen van het Project Canvas
Probeer niet compleet te zijn
Waar in het canvas te beginnen?
Vragen als hulpmiddel:  Wat? Wie? Hoe? Waarbinnen? Waarmee?

3. Het creatieproces van een Project Canvas
Plaats van het canvas in de loop van een project
Geen voorgeschreven volgorde bij het opstellen van een canvas
Stel het canvas op in een canvas-workshop
Stel het projectcontract op in een projectstart-up (PSU)
Twee benaderingen om een canvas op te stellen
Betrek teamleden en relevante betrokkenen in de canvas-workshop en de PSU
Elke werkbijeenkomst is anders, maar er zijn wel een paar richtlijnen
Het helpt soms om er een begeleider bij te vragen
Een werkbijeenkomst vraagt een onderzoekende houding van alle aanwezigen

4. De vier thema’s van projectmanagement
Projectmanagement vergt aandacht voor vier thema’s
Thema 1 : inhoud
Thema 2 : organiseren
Thema 3 : aanpak
Thema 4 : beheersing
Zes beheersaspecten
Beslissen: kiezen voor stoppen of doorgaan
Ingevulde Project Canvassen
Voorbeeld 1 Programmacontract duurzaamheid
Voorbeeld 2 Project Canvas, Boekproject

5. Vergelijking van drie aanpakken met het Project Canvas
PRINCE2
Welke plek kan het Project Canvas hebben in PRINCE2?
Hoe gaat PRINCE2 om met de elementen van het Project Canvas?
Conclusie: Project Canvas sluit goed aan op PRINCE2
PMBoK en ISO12500
Welke plek kan het Project Canvas hebben in PMBoK/ISO12500?
Hoe gaan PMBoK/ISO12500 om met de elementen van Project Canvas?
Conclusie: het Project Canvas is met de PMBoK/ISO12500-processen prima op te stellen
AgilePM en Scrum
Welke plek kan het Project Canvas hebben in AgilePM?
Hoe gaat AgilePM om met de elementen van Project Canvas?
Conclusie: Project Canvas ondersteunt het visuele karakter van Agile en Scrum

Inspiratie die werkt

Van Oosthuijselaan 15
3971 PD Driebergen

© 2021 Jo Bos & Co · KvK 30212867 · webdesign Dai Dai Design