Projectmatig creëren 2.0 old

Projectmatig Creëren
Projectmatig creëren 2.0 (Scriptum 2006)

Dit boek van Jo Bos en Ernst Harting is een standaardwerk op het gebied van projectmanagement dat uitgebreid ingaat op de visie achter werken in verbinding en alle andere relevante aspecten van het vak. Met veel praktische tips en instrumenten. Het boek stond in de Top 10 bij Managamentboek.nl en er er gingen meer dan 80.000 exemplaren over de (virtuele) toonbank.

‘Projectmatig creëren’ biedt een wezenlijk andere, vernieuwende kijk op projectmanagement. Voor succesvolle projecten is immers méér nodig dan strakke sturing, goede planning en stringente budgetbewaking. De sleutel tot projectsucces ligt in het genereren en aanspreken van energie, commitment en creativiteit, waardoor juist met minder coördinatie, meer complexe projecten kunnen worden gerealiseerd. Daarom begint projectmatig creëren bij het commitment en de inspiratie van mensen, die vervolgens samen een passende structuur ontwikkelen, in plaats van de structuur als uitgangspunt te nemen waarnaar de mensen zich maar hebben te voegen.

‘Projectmatig creëren’ is meer dan een verzameling projectmanagementtechnieken. Het is een andere visie op werk en op het werken in projecten. Met deze volledig herziene en uitgebreide uitgave van ‘Projectmatig creëren’ willen we opnieuw een hartstochtelijk pleidooi houden voor het inzetten van passie, commitment, persoonlijk leiderschap, beleving en creativiteit in projecten. Natuurlijk moet dat worden ingebed in een gedegen projectmanagementaanpak, waarvoor in dit boek dan ook talloze waardevolle, direct toepasbare instrumenten worden aangedragen.

In deze geheel herziene versie van ‘Projectmatig creëren’ zijn nieuwe instrumenten en inzichten toegevoegd; verouderd materiaal is verdwenen. Talrijke ervaringen, die in de afgelopen jaren zijn opgedaan met het toepassen van de methodiek in de dagelijkse praktijk van vele tientallen organisatie, maken nu onderdeel uit van dit handboek. ‘Projectmatig creëren’ is uitgegroeid tot een erkende standaard in het vakgebied.

Meer informatie en bestellen via managementboek.nl.

Inhoudsopgave

Voorwoord

 1. De essentie van projectmatig creëren Korset of ruggengraat?
 2. Committent en creëren. Van ‘willen’ naar ‘kiezen’
 3. Het projectcontract. Een zakelijke én psychologische overeenkomst tussen projectteam en opdrachtgever
 4. De projectdefinitie. Een scherp beeld van wat te doen staat
 5. Projectbrief en collectieve intake. Van opdrachten naar afspraken
 6. De projectstructuur. Structureren, flexibel blijven en energie kanaliseren
 7. Projectbeheersing. De kunst van het spelen met de Bermuda-driehoek
 8. Projectplanning. Haalbare plannen maken
 9. Geld. De verschillende manieren waarop geld in een project kan rollen
 10. Kwaliteit. Echte kwaliteit is verankerd in mensen
 11. De projectorganisatie. De organisatiestructuur als maatpak
 12. Informatie. Het stoffigste beheersaspect?
 13. Communicatie. Van ondersteuning naar kritische succesfactor
 14. Krachten en belangen in en om projecten. Risicoanalyse van de ‘wij-kant’ van het project
 15. De projectleider. De spil in het spel
 16. Het projectteam. Over teamvorming frameontwikkeling en creërende teams
 17. De opdrachtgever. Een onderschatte rol in projecten
 18. Persoonlijk leiderschap. Over zelfkennis en visie
 19. Project- en moederorganisatie. Een natuurlijk spanningsveld met kansen en risico’s
 20. De organisatiecultuur. Van apen, bananen, cultuuranalyses en cultuurkwadraten
 21. Risicomanagement. Bedreigingen omzetten in kansen
 22. Creativiteit in een project. Een probleem wordt niet opgelost met dezelfde manier van denken die het heeft veroorzaakt
 23. Weerstanden, conflicten en tegenslagen. Het voorkomen van machteloosheid en slachtoffergedrag
 24. De projectstart-up. Stevig fundament voor een succesvol project
 25. Projectafsluiting, nazorg en ervan leren. De puntjes op de ‘i’
 26. Projectmatig creëren en organisatieontwikkeling. Een veranderprogramma met een maatwerkaanpak

 

Inspiratie die werkt

Van Oosthuijselaan 15
3971 PD Driebergen

© 2021 Jo Bos & Co · KvK 30212867 · webdesign Dai Dai Design