Roeland Hillen

Bij alles wat je doet, moet je betrouwbaar willen zijn’

Roeland Hillen

Roeland Hillen is programmadirecteur  van het Hoogwaterbeschermingsprogramma van Rijkswaterstaat en de waterschappen. Zij controleren regelmatig de belangrijke Nederlandse dijken, duinen, sluizen en gemalen. Waterkeringen die niet in orde zijn, worden verstevigd. In de Hoogwaterbeschermingsprogramma’s is vastgelegd wanneer welke waterkeringen worden aangepakt. Het HWBP-2 omvat 87 projecten waarvan inmiddels ruim driekwart is voltooid. De rest bevindt zich in de uitvoeringsfase. In het vervolgprogramma (het nieuwe HWBP) worden tot 2030 ruim 700 kilometer primaire waterkering (dijken) en meer dan 200 waterkerende kunstwerken (sluizen, gemalen) versterkt.

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma is daarmee het meest omvangrijke programma dat de komende jaren op watergebied wordt uitgevoerd, als onderdeel van het Deltaprogramma. Voor de versterking van dijken werken Rijkswaterstaat en de Waterschappen nauw samen met de markt. In het HWBP-2 hebben waterschappen en RWS een steile leercurve doorlopen: meer bestuurlijke betrokkenheid, betere beheersing, meekoppelen andere functies en eigentijdse contractvormen. Het nieuwe HWBP zet die lijn voort in de vorm van een alliantie tussen waterschappen en RWS.

→ Lees het hele interview (pdf)

Inspiratie die werkt

Van Oosthuijselaan 15
3971 PD Driebergen

© 2021 Jo Bos & Co · KvK 30212867 · webdesign Dai Dai Design