Strategisch programmamanagement AOG

Leergang op academisch niveau

Strategisch programmamanagement AOG

Al ruim 10 jaar is Jo Bos kerndocent en verantwoordelijk voor de opleiding strategisch programmamanagement van de AOG school of management. De opleiding richt zich op senior projectleiders, programmamanagers en programmadirecteuren met ervaring in complexe programma’s die organisatiegrenzen overstijgen. De leergang is een intensief traject en  bestaat uit zeven tweedaagse modules. Ze wordt deels in de omgeving van Utrecht en deels in Groningen verzorgd.

Na afloop ontvangen deelnemers een academisch diploma van de stichting Academische Opleidingen Groningen. Het programma is geaccrediteerd bij RUG.

De deelnemers komen uit zijn organisatie zoals gemeenten, waterschappen, departementen, bedrijven, zorgorganisaties, woningbouwcoöperaties en dergelijke. Inmiddels hebben ruim 125 mensen met succes de opleiding afgerond.

Ruim 20 gerenommeerde inleiders uit de wetenschap en de praktijk verzorgen hun bijdragen aan het programma. Het programma biedt de meest complete en uitgebreide opleiding op het gebied van programmamanagement. Hierbij komen alle aspecten van het vak uitgebreid aan bod. Het aatal deelnemes bedraagt maximaal 15.

De opleiding is vormgegeven op basis van de principes van Programmatisch Creëren. Een aantal punten krijgt extra aandacht:

Managen van belangen van stakeholders

Succesvolle programma’s beginnen met een breed gedragen visie. Als programmamanager is het de uitdaging de verschillende stakeholderbelangen te doorgronden. De leergang biedt inzicht in achterliggende theorieën en modellen, maar vergroot tegelijkertijd uw handelingsrepertoire. Het managen van vraagstukken met verschillende partijen en belangen doet een beroep op uw leiderschap in het oplossen van conflicten, het bouwen van een duurzame dialoog en het vergroten van bestuurlijk sensitiviteit.

Sturing zonder macht

Samen met deelnemers gaat u van gedachten wisselen over vragen die u bezighouden: hoe formuleer je heldere doelen? Hoe blijf je effectief en behoud je toch flexibiliteit? Door de complexe omgeving zijn doelen niet voor iedereen altijd even duidelijk. Veranderingen kunnen weerstand oproepen. In de opleiding leert u hoe u daar mee om kunt gaan. Hoe u uw eigen taken en verantwoordelijkheden helder krijgt. Mensen kunt inspireren, motiveren en sturen, ook zonder formele macht. In de opleiding Strategisch Programmamanagement praten gerenommeerde docenten uit verschillende disciplines u bij over de laatste stand van zaken in hun vakgebied. U reflecteert samen met uw mededeelnemers op uw rol binnen complexe programma’s. Voor toetsing van ideeën gaat u ook in gesprek met topmensen uit de praktijk.

Na de opleiding:

  • Heeft u kennis opgedaan om verschillende stakeholderbelangen te doorgronden en effectief te managen
  • Bent u in staat een gefundeerde visie te ontwikkelen voor complexe programma’s die breed gedragen wordt
  • Heeft u uw persoonlijk leiderschap ontwikkeld. Dit stelt u in staat mensen te inspireren, motiveren en te sturen om zo veranderingen te implementeren en doelen te bereiken, ook zonder formele macht
  • Beoordeeld met een 8,1

→ Bekijk de brochure (PDF)

→ Naar de site van AOG.

Inspiratie die werkt

Van Oosthuijselaan 15
3971 PD Driebergen

© 2019 Jo Bos & Co · KvK 30212867 · webdesign Dai Dai Design