Afronden van een programma

Laatst kreeg ik een mail van een programmamanager wiens programma ik een aantal jaren intensief had begeleid. Of ik bereid was een gesprek te voeren over zijn verdere carrière? Het programma was een half jaar geleden afgerond en daarna had hij in opdracht van zijn directie nog wat klusjes gedaan, maar een ‘vaste’ nieuwe opdracht of positie had hij niet nog. In afgeslankte vorm waren de taken van het programma belegd bij een vast team binnen de organisatie. Lees meer

Eilanden van reflectie

In elk programma is de dynamiek groot. Er gebeurt veel en het risico dat je het overzicht verliest is snel aanwezig. Daarom is het verstandig om regelmatig met enige distantie naar het programma en de uitvoering te kijken. Naar wat gerealiseerd is en hoe de volgende stappen eruit zouden kunnen zien. Het houden van een “eiland van reflectie” is daarvoor de goede vorm.
Lees meer

PGMOpen 2 februari: levendig congres

Ook dit jaar organiseerde Jo Bos&Co samen met Twynstra Gudde en Organisatieregie* gezamenlijk het PGM Open, hét jaarlijkse event over programmamanagement. Het thema was dit jaar “Leiderschap van de programmamanager”. Ruim 250 deelnemers genoten van een levendig programma waarvan hier een eerste verslag. Een videoimpressie zie je linksonder dit bericht.Lees meer

Veranderen in een veranderende wereld

De manier waarop organisaties veranderen, verandert snel. Oude verandermodellen passen niet meer bij een wereld in beweging. Maar hoe moet het dan wel? Zie hier de succesfactoren voor geslaagde verandertrajecten. Samen met Annelies Straub schreef Jo voor magazine Insights On Topic een compact en to-the-point overzicht van uitdagingen en oplossingsrichtingen voor verandermanagement in een steeds veranderende en complexe wereld. Lees meer

Vijf nieuwe tips voor programma managers

De behoefte aan wendbaar inspelen op de dynamiek in de buitenwereld maakt dat organisaties steeds vaker kiezen voor programmatisch werken. Zeker in overheidsland zie je steeds meer programma’s als tijdelijk structuur waarmee partners aan complexe veranderopgaven te werken. Jo schreef een blog voor het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid. In deze blog werkt hij vijf tips uit.

Lees meer

Programmamanagement is een VUCA world

VUCA is de afkorting die staat voor ‘Volatile, Uncertain, Complex and Ambiguous’. Ze beschrijft de wereld waarin organisaties tegenwoordig opereren. Jo schreef een blog voor de site van het Studicentrum voor Bedrijf en Overheid waarin hij betoogt dat de toekomst is aan de adaptieve, samenwerkingsgerichte netwerkorganisatie. 

De wereld is continue in beweging. Binnen het Amerikaanse leger is het begrip van de “VUCA world” ontstaan: een wereld die gekenmerkt wordt door de kenmerken:

  • Volatile: snel veranderend
  • Uncertain: onzeker
  • Complex: ingewikkeld
  • Ambiguous: vaag/dubbelzinnig

Deze kenmerken zal iedereen herkennen en zijn belangrijke beschrijvingen voor de context waarin organisaties overeind moeten blijven of zich ontwikkelen. Geen wonder dat begrippen als agility, wendbaarheid, netwerkregie e.d. zo actueel zijn in het hedendaagse managementdenken.

Lees meer

Programmamanagement focus op proces

Een groot deel van Jo’s advieswerk bestaat uit het begeleiden van complexe programma’s. Bij de trajecten die hij ondersteunt valt op hoe lastig het is om, als het programma eenmaal loopt, niet alleen aan de resultaten te werken, maar ook aandacht te houden voor de proceskant. Daarom een pleidooi voor het vasthouden van de focus op de programmatische sturing en een aantal tips.

In de startfase zijn gelukkig steeds meer programmamanagers (en hun organisaties) zich bewust van de noodzaak aandacht te besteden aan het leggen van een goed fundament. Ze besteden serieus aandacht aan bijvoorbeeld: het maken van een écht gedragen en sturende visie, het uitwerken van doelen en inspanningen (maken van een DIN – Doelen Inspanningen Netwerk), het vastleggen van dat alles in een programmacontract en faseplan, het bouwen van een goede programmaorganisatie en governance.Lees meer

Vijf tips voor programmamanagers

Voor de site “Business Controller Platform” schreef Jo een blog met 5 tips voor programmamanagers. Een leerzame beschouwing voor iedereen die met een programma aan de slag gaat.

De tips:

  1. Investeer in het voortraject: de definitie van het programma
  2. Ken je krachtenveld en heb aandacht voor omgevingsmanagement
  3. Bouw ‘eilanden van reflectie’ in
  4. Ken jezelf en werk vanuit een lerende houding
  5. Realiseer je dat elk programma uniek is

Lees meer

Batenmanagement, wat voegt het toe?

Een van de meest actuele discussies binnen programmamanagement gaat over de vraag wat batenmanagement toevoegt aan de bestaande instrumenten en methodieken.

Het belangrijkste boek op dit vlak is Benefit Realisation Management, A Practical Guide To Achieving Benefits Through Change van Gerald L. Bradley. Hij definieert batenmanagement als: “the process of organising and managing, so the potential benefits, arising from investments in change, are actually achieved”. Patrick Mulder, student van de Leergang Strategisch programmamanagement van AOG Groningen formuleerde het mooier: “batenmanagement is een methode die mensen verantwoordelijk maakt en helpt de verantwoordelijkheid te nemen om zeker te stellen dat de optimale baten daadwerkelijk worden gerealiseerd” Lees meer

Inspiratie die werkt

Van Oosthuijselaan 15
3971 PD Driebergen

© 2021 Jo Bos & Co · KvK 30212867 · webdesign Dai Dai Design