Artikelenserie over het ProjectCanvas

Midden vorig jaar verscheen het boek Project Canvas dat ik samen met Rudy Kor en Theo van der Tak heb geschreven. E-zine ManagementImpact publiceerde een serie van drie artikelen over het neerzetten van een goede basis voor een project, op basis van het boek Project Canvas. Deze artikelen beschrijven een paar kernbegrippen van het model.

Lees meer

Boek ‘Project Canvas’ verschenen

Beginnen aan een project is vaak spannend, een nieuwe uitdaging met nieuwe mensen. Maar voor je het weet, ben je bezig met ingewikkelde plannenmakerij en met het (her)schrijven van allerlei dikke projectdocumenten. Dat kan ook anders!

Lees meer

Sturen op Inspiratie

Kunnen flexibiliteit en controle samengaan in projectmanagement? Op deze vraag gaf Jo Bos antwoord in een interview in het IPMA Projectie Magazine 05-2011.Lees meer

Beheersen of loslaten?

In de wereld van project- en programmamanagement is er voortdurend discussie over het spanningsveld tussen beheersen en loslaten. Het lastige bij zo’n dilemma is dat het al gauw een scholen-strijd wordt, waarbij het een het ander uitsluit. In mijn overtuiging past dat “of – of” denken per definitie niet bij programmamanagement. Daar is een aantal redenen voor.

De eerste is dat programma’s altijd maatwerk zijn. Elk programma is op meerdere manieren uniek en heeft een eigen dynamiek. Omdat de samenwerkende organisaties of organisatieonderdelen verschillend zijn. Omdat de vraagstelling anders is. Omdat de context varieert t.o.v. eerdere situaties, et cetera. Dat een programma maatwerk is betekent per definitie dat je niet één lijn kan volgen.

Lees meer

Flexibele structuren basis voor verandering

De wereld verandert in hoog tempo. In datzelfde tempo verandert samenwerken in en tussen organisaties. Nieuwe vraagstukken komen op en verdwijnen weer van de agenda. Organisaties staan voor steeds complexere uitdagingen; uitdagingen die vragen om een aanpak die verschillende belangen met elkaar verbindt.

Het tempo waarmee organisaties met nieuwe vraagstukken te maken krijgen wordt steeds hoger. Een succesvolle organisatie onderscheidt zich dan ook door de capaciteit om snel met die ontwikkelingen mee te bewegen; overigens steeds vanuit een sterke eigen identiteit. Bijzonder is dat organisaties in steeds wisselende coalities en samenwerkingsverbanden moeten opereren om commerciële kansen te creëren of problemen aan te pakken.

Lees meer

Inspiratie die werkt

Van Oosthuijselaan 15
3971 PD Driebergen

© 2021 Jo Bos & Co · KvK 30212867 · webdesign Dai Dai Design