Skip to main content

Projectmatig Creëren

Jo Bos & Co ondersteunt ook bij het opzetten, uitvoeren en verbeteren van projecten. Met oud-collega’s ontwikkelde Jo Bos Projectmatig Creëren (PMC). Een holistische visie op projectmanagement. PMC betrekt bij de overtuiging dat projectsucces vooral gebaseerd is op gedeeld commitment van alle betrokkenen. Het creëren van dit commitment is daarmee een cruciale succesfactor.

Jo’s visie op projectmanagement is vastgelegd in het boek Projectmatig creëren 2.0 (geheel herzien in 2017). Goed projectmanagement begint met  het mobiliseren van creatiekracht in een project. Het accent op creërend bezig zijn in plaats van reactief. Het gaat om de gebalanceerde inzet van wat wij noemen vormkracht, samenwerkingskracht, persoonlijke kracht en voedingskracht.

 • Vormkracht
  HET-KANT

  Vormkracht manifesteert zich in het vermogen om creatieve ideeën, visies en idealen tastbaar te maken en ook werkelijk te realiseren.

 • Samenwerkingskracht
  WIJ-KANT

  Samenwerkingskracht is het vermogen om in dialoog samen iets te creëren dat de kwaliteiten van ieder individu overstijgt.

 • Persoonlijke kracht
  IK-KANT

  Persoonlijke kracht komt tot uitdrukking in ideeën, creativiteit, visie. Het is het vermogen om de huidige realiteit te ontstijgen en vooruit te zien naar een gewenste toekomst.

 • Voedingskracht
  ZIJ-KANT

  Voedingskracht gaat over betekenis. De purpose van het project. De oorsprong, noodzaak, kans en daarmee de bestemming van het project. Dat heeft dus vooral met de energie van de opdrachtgever te maken.

In een project dat soepel loopt, is de energie van de vier krachten voelbaar aanwezig. Alle betrokkenen werken goed samen vanuit hun eigen inspiratie en waar ze zelf in geloven.

Bij Projectmatig Creëren vertalen de krachten zich naar vier dimensies. De ‘zij’-kant, de ‘ik’-kant, de ‘wij’-kant en de ‘het’-kant. Ze spelen allemaal een even belangrijke rol. Een project kan niet zonder een van deze vier dimensies.

Met Projectmatig Creëren als onderlegger leveren we de volgende diensten:

 • Professionalisering
 • Opleidingen
 • Projectbegeleiding
 • Coaching van teams en individuele managers
 • Projectreviews, audits en evaluatie

Professionalisering

Jo Bos & Co helpt om organisaties om hun wendbaarheid te versterken door hun professionaliteit op het gebied van projectmanagement in de breedte te vergroten. Van losse elementen zoals workshops voor interne procesbegeleiders, tot on-the-job training van projectmanagers of het schrijven van een boekje waarin de aanpak van jouw organisatie is beschreven. Altijd maatwerk dat aansluit bij jouw wensen en opties.

Opleidingen projectmanagement

Jo Bos & Co verzorgt maatwerktrainingen voor (aankomend) projectmanagers en/of projectteamleden. Deze training kan op allerlei manieren ingevuld worden: van een korte hands-on training over de methodische aspecten van het vak tot complete leergangen. Van basisniveau tot masterclasses. Van trainingen voor projectteamleden tot trainingen die gericht zijn op de specifieke rol van opdrachtgevers. Daarnaast verzorgen we open trainingen rondom de projectaanpak Projectmatig Creëren.

Projectbegeleiding

Als je behoefte hebt aan iemand met ervaring die met je project meekijkt kun je, al dan niet met je projectteam, bij ons terecht. We leveren ervaren facilitators die het verschil kunnen maken bij jullie teambijeenkomsten.

Denk aan:

 • Het begeleiden van de Project Start Up (PSU)
  We helpen je om bij het begin van je project met je team uit de startblokken te komen. De kwaliteit van de samenwerking en commitment staan centraal. Het resultaat:
  • een ontwerp van een projectcontract
  • een set werkbare en gedragen afspraken
  • een hechter team

 • Het begeleiden van Project Canvas Workshops
  Wie begint aan een project kan zich verliezen in ingewikkelde plannenmakerij en het schrijven van dikke projectplannen. Dat kan ook anders! Met Project Canvas –samen naar de kern van je project! 
 • Het begeleiden van tussentijdse teambijeenkomsten
  Op basis van een goede intake kijken we wat de beste vorm is. Periodiek of op momenten waarop je reflectie zoekt. We dragen kennis en ervaring aan en werken aan hechtere teams.

Coaching

Welke projectmanager loopt niet tegen grenzen en vragen aan? Soms heb je eren behoefte aan de onafhankelijke blik van iemand met wat afstand, overzicht en ervaring. Persoonlijke coaching biedt dan een uitkomst. Een periodiek gesprek, even uit de waan van alledag, om zaken te delen, te bespreken wat wellicht goede vervolgstappen zijn in de aanpak, et cetera.

Dit kan individueel, maar ook als intervisie-traject voor een groepje projectmanagers. Een reeks begeleide gesprekken van een dagdeel waarin een paar deelnemers hun specifieke vragen kunnen delen. De deelnemers leren van de begeleider, maar zeker ook van elkaar.

Daarnaast coachen we hele projectteams. Wat heeft een team nodig om (weer) met goede moed aan de slag te gaan of door te pakken? Hapert de communicatie? Zijn rollen en verantwoordelijkheden goed belegd? Zijn prioriteiten duidelijk? Zijn er andere voorwaarden onvervuld? Je kunt ons vragen als begeleider van een of meer sessies met je projectteam, zodat je daarna weer zelf door kan.

Projectreviews, audit en evaluatie

Soms wil je feedback op je project. Waar ga je goed en waar zit nog verbetering? Jo Bos & Co heeft veel ervaring met het reviewen van projecten. We kunnen helpen met een kort traject waarin we een gedegen beeld opbouwen met interviews, groepsgesprekken en analyse van de documentatie.

Daarnaast ontwikkelden we met Twynstra Gudde en Novaim een online scan ter ondersteuning van het reviewen van een project. De scan onderzoekt 50 indicatoren en brengt in kaart welke beelden betrokkenen hebben over het verloop van het project. De rapportage geeft volop verbeterpunten.

Het is sowieso verstandig om onderweg te leren van opgedane ervaringen en waar nodig bij te stellen. Om zaken nog aan te passen, of om voor volgende projecten de ‘lessons learned’ te verzamelen.

Jo Bos & Co verzorgt evaluatie- en audittrajecten met behulp van een handige methodiek die ervoor zorgt dat er evenwichtig aandacht wordt besteed aan de verschillende invalshoeken.