Skip to main content

Over ons

Een hechte samenwerking van zelfstandig adviseurs en trainers

Jo Bos & Co is een hechte samenwerking van zelfstandig adviseurs en trainers. Samen met oprichter Jo Bos werken we aan professioneel project- en programmamanagement en de ontwikkeling van opgavegerichte, wendbare organisaties. 

Jo Bos & Co werd in 2011 opgericht door drijvende kracht Jo Bos. Inmiddels is er een actieve kerngroep met Maaike van Meerten en Mirella Jacobs naast Jo.

We zijn resultaatgedreven en zoeken altijd naar wat écht van toegevoegde waarde is. Tegelijkertijd geven wij diepgang en diepere patronen de aandacht die ze verdienen. Bij voorkeur verbinden wij ons als adviseur écht met opdrachtgevers. In dat vertrouwen komen namelijk de ‘échte’ vragen en ontwikkelingsthema’s aan de orde. Wij werken voor de overheid, dienstverlenende organisaties, non-profit organisaties en bedrijven. 

We dragen actief bij aan de ontwikkeling van het vakgebied programmamanagement. We zijn actief als auteur, docent en mede-initiatiefnemer van het jaarlijkse PGM Open event en de  PGM Community waar we actief bijdragen aan het uitwisselen van kennis en ervaring rondom het werken in programma’s. 

Bij grotere trajecten of bijzondere opdrachten werken we samen met andere adviseurs uit ons netwerk. Zij vormen samen de & Co.

Kernteam

Maaike van Meerten

Met haar oog voor verbindingen en resultaatgerichtheid heeft Maaike projecten, programma’s en teams in complexe omgevingen opgezet en begeleid. Daarbij zoekt ze altijd naar de vraag achter de vraag en de mens achter het gezicht. 

“Ik geloof in de kracht van mensen en werk graag aan de maatschappij en de maatschappelijke opgaven die nu en in de toekomst spelen. Samen bouwen en verbinden in complexe omgevingen om bij te dragen aan de samenleving, dat is waar ik energie van krijg!”

Ze gaat voor:
 • Een positieve, open werksfeer met ruimte voor ontwikkeling, diversiteit en inclusiviteit;
 • Een duidelijke visie met herkenbare waarden, heldere kaders en ambitieuze doelen;
 • Door data onderbouwde keuzes;
 • Een vastgelegde rolverdeling en goed uitgesproken belangen. “Zo weten we waar we voor werken en wat het werken oplevert zodat we kunnen sturen, schakelen, remmen of juist gas geven.” 
Specialismen
 • Professionaliseren van project- en programmamanagement
 • Organisatie- en teamontwikkeling
 • Opgavegericht inrichten van organisaties

Mirella Jacobs

Heeft ruim 15 jaar ervaring als programma­manager, projectmanager, trainer en procesbegeleider. Ze werkte aan verschillende organisatie- en maatschappelijke opgaven in de non-profit. Op het niveau van team, management en organisatie. Door haar enthousiasme, kennis van het vak, oog voor de ander, sterke communicatie, praktische instelling en met een dosis lef weet ze beweging te creëren en doelen en resultaten te behalen.

Ik geloof in de methodische aanpak van project- en programmamanagement. Dat helpt bij het creëren van goed samenspel rondom maatschappelijke opgaven. Samen op reis, verbinden en komen tot de gewenste doelen en resultaten, daar doe ik het voor! ” 

Kenmerkend voor haar aanpak:
 • Oog voor de ander en de verbinding tussen mensen
 • Een hoge mate van transparantie
 • Maatwerk, altijd met het resultaat voor ogen. 
 • Passie voor participatief samenspel  

Specialismen
 • Project-, proces en programmamanagement
 • Organisatie- en teamontwikkeling
 • Persoonlijk leiderschap

Jo Bos

Ruim 30 jaar ervaring met zelfstandig ondernemen en adviseren over projecten, programma’s en organisatieontwikkeling. Dat krijg je met Jo. Hij is voorloper op het gebied van de ontwikkeling van het vakgebied programmamanagement.

Voor veel organisatie is het de vraag hoe de dynamiek van de omgeving te vertalen naar de werkorganisatie, de sturing en de manier van werken. Zijn werk richt zich op het helpen beantwoorden van deze vraag. Daarbij is het versterken van  “verbinding” essentieel.  Tussen organisatie en omgeving, tussen mensen, en tussen Jo en opdrachtgevers.

Dit uitgangspunt krijgt op allerlei manieren vorm in zijn werk. Begeleiding, coaching van team of individu of advieswerk voor organisaties die strategie en werkwijze moet aanpassen. Verwacht een pragmatische aanpak met diepgang.

Hij staat voor:
 • Verbinding
 • Betrokkenheid
 • Kwaliteit
 • Inspiratie die werkt
Specialismen
 • Professionaliseren van project- en programmamanagement
 • Leiderschapsontwikkeling

&Co’s

Daadkrachtig op weg naar samenhang tussen inhoud, emotie, proces. Menselijke maat voorop.
Veelzijdig, creatief en met humor werken aan samenwerken
Vertaalt visies naar werkbare processen en handelingsperspectief
Balans tussen meetbare doelstellingen (hard) en voldoende aandacht voor mensen (zacht)
Op weg helpen van (project-) teams, complexiteit omzetten in werkbare opgaves die er toe doen
Dicht op de praktijk vanuit betrokkenheid, energie en gedeeld eigenaarschap
Betere communicatie & samenwerking. Met Insights Discovery, gezond verstand, een warm hart en systemisch werk
Professionaliseren van programma- en projectmanagement; scherp, gedreven, betrokken en relativerend
Gedreven en gewetensvol bezig met innovatie in de food-sector. Analytisch, tactvol en vasthoudend