Skip to main content
&Co’s

Pauline Niersman

Pauline heeft meer dan twintig jaar ervaring als adviseur, projectmanager en trainer / facilitator binnen zowel de profit als non-profit sector.

Zij heeft ruim twintig jaar ervaring in project- en  programmamanagement en als adviseur, trainer en facilitator binnen zowel de profit als non-profit sector. Ze werkte aan handelsrelaties in een internationale setting tussen Nederland en Japan en aan uiteenlopende opgaven in projecten en programma’s in de publieke sector. Haar inzet op verbinden, haar lange adem (doorzetten), en haar oog voor menselijke verhoudingen en verschillende culturen in combinatie met haar doel- en resultaatgerichtheid, doorzettingsvermogen en het continue besef van het logisch blijven nadenken hebben hieraan bijgedragen. Zij vindt het belangrijk dat het werk dat zij verricht van meerwaarde is. Als een opgave (in welke vorm dan ook) dat vuurtje aanwakkert, dan gaat zij ervoor.

Haar kracht zit in het identificeren van rode draden in complexe opgaven (programma’s/ projecten/ processen) en het vertalen ervan in werkbare structuren. Het gedachtengoed van Projectmatig en Programmatisch Creëren heeft dit een extra dimensie gegeven sinds zij hiermee in aanraking is gekomen en is als het ware geabsorbeerd in haar aanpak en werkwijze: succes door co-creatie en gedeeld eigenaarschap.  

Pauline is gespecialiseerd in:

  • Project-, proces- en programmamanagement
  • Professionaliseren van projectteams
  • Complexiteit omzetten in werkbare opgaven
  • Creëren van eigenaarschap

Alle &Co’s

Veelzijdig, creatief en met humor werken aan samenwerken
Op weg helpen van (project-) teams, complexiteit omzetten in werkbare opgaves die er toe doen
Gedreven en gewetensvol bezig met innovatie in de food-sector. Analytisch, tactvol en vasthoudend
Professionaliseren van programma- en projectmanagement; scherp, gedreven, betrokken en relativerend
Betere communicatie & samenwerking. Met Insights Discovery, gezond verstand, een warm hart en systemisch werk
Dicht op de praktijk vanuit betrokkenheid, energie en gedeeld eigenaarschap
Balans tussen meetbare doelstellingen (hard) en voldoende aandacht voor mensen (zacht)
Vertaalt visies naar werkbare processen en handelingsperspectief
Daadkrachtig op weg naar samenhang tussen inhoud, emotie, proces. Menselijke maat voorop.