Skip to main content
&Co’s

Björn Prevaas

Björn helpt mensen en organisaties hun programma’s en projecten goed op de rit te krijgen en steeds beter te worden in het realiseren van dat soort opgaven.

Dat doet hij bij voorkeur door dicht op de praktijk te begeleiden, vanuit betrokkenheid, energie en gedeeld eigenaarschap. Ook ondersteunt hij directies en managementteams bij het professionaliseren van hun organisaties in project- en programmamanagement. Björn heeft een goed gevoel voor wat er speelt en werkt van daaruit aan het tot stand brengen van verbeteringen.

“Organisaties kunnen niet zonder projecten en programma’s waar mensen op een geëngageerde manier aan werken. Om daar een bijdrage aan te leveren, begeleid ik niet alleen in organisaties, maar doe ik ook veel aan vakontwikkeling, onder meer samen met Jo. Zo heb ik Werken aan Programma’s gelanceerd, een prachtige website over programmamanagement, voor iedereen beschikbaar. In 2016 publiceerde ik samen met collega’s het Program Canvas, een handig hulpmiddel om snel en samen met betrokkenen tot de kern van een programma te komen. Het canvas wordt inmiddels in veel organisaties met veel succes en plezier gebruikt. Met Jo Bos en Helmuth Stoop schreef ik in 2018 het boek Leiderschap van de Programmamanager.

En al jaren heb ik een actieve rol in het  jaarlijkse PGM Open event en de PGM Community, een platform voor kennisontwikkeling, ervaringsuitwisseling en netwerkvorming tussen programmamanagers.”

Björn is gespecialiseerd in:

  • Projectmanagement
  • Programmamanagement
  • Organisatieontwikkeling
  • Leren en ontwikkelen

Björn heeft samen met Manon Ruijters Good Work Company opgezet. Kernwoorden bij zijn manier van werken: betrokken, energiek, resultaatgericht, kwaliteitsgedreven, klantgericht en handen-uit-de-mouwen.

Alle &Co’s

Veelzijdig, creatief en met humor werken aan samenwerken
Op weg helpen van (project-) teams, complexiteit omzetten in werkbare opgaves die er toe doen
Gedreven en gewetensvol bezig met innovatie in de food-sector. Analytisch, tactvol en vasthoudend
Professionaliseren van programma- en projectmanagement; scherp, gedreven, betrokken en relativerend
Betere communicatie & samenwerking. Met Insights Discovery, gezond verstand, een warm hart en systemisch werk
Dicht op de praktijk vanuit betrokkenheid, energie en gedeeld eigenaarschap
Balans tussen meetbare doelstellingen (hard) en voldoende aandacht voor mensen (zacht)
Vertaalt visies naar werkbare processen en handelingsperspectief
Daadkrachtig op weg naar samenhang tussen inhoud, emotie, proces. Menselijke maat voorop.