Skip to main content
&Co’s

Lauren Algra

Lauren heeft ruime ervaring op het gebied van programma- en projectmanagement en HR, zowel in de marktsector als in de publieke omgeving.

Zij zet haar ervaring in om mensen en organisaties verder te helpen bij het vormgeven van hun ontwikkeling. Haar kracht zit in het concreet maken van (strategische) vraagstukken, het verhelderen van de vraag achter de vraag en het creëren van overzicht om de vertaling te maken naar concrete acties die tot resultaten en gewenste effecten leiden.

Zij weet op een daadkrachtige manier samenhang en verbinding aan te brengen op zowel inhoud, emotie, proces en met en tussen mensen.

Lauren is gespecialiseerd in:

  • Project-, proces en programmamanagement
  • Organisatie- en teamontwikkeling
  • Leiderschapsontwikkeling

Alle &Co’s

Jan Bellemakers

Veelzijdig, creatief en met humor werken aan samenwerken

Pauline Niersman

Op weg helpen van (project-) teams, complexiteit omzetten in werkbare opgaves die er toe doen

Hanneke Zijtveld

Gedreven en gewetensvol bezig met innovatie in de food-sector. Analytisch, tactvol en vasthoudend

Helmuth Stoop

Professionaliseren van programma- en projectmanagement; scherp, gedreven, betrokken en relativerend

Astrid van Ruijven

Betere communicatie & samenwerking. Met Insights Discovery, gezond verstand, een warm hart en systemisch werk

Björn Prevaas

Dicht op de praktijk vanuit betrokkenheid, energie en gedeeld eigenaarschap

Niels van Loon

Balans tussen meetbare doelstellingen (hard) en voldoende aandacht voor mensen (zacht)

Machteld Licht

Vertaalt visies naar werkbare processen en handelingsperspectief

Lauren Algra

Daadkrachtig op weg naar samenhang tussen inhoud, emotie, proces. Menselijke maat voorop.