Skip to main content
&Co’s

Jan Bellemakers

Jan heeft ervaring als beleidsmedewerker, projectleider, lijnmanager, trainer, procesbegeleider en programmamanager.

Vooral in gemeenten. Hij weet snel een veilige sfeer neer te zetten waarbinnen gewerkt wordt aan samenwerking én inhoud. Hij legt verbindingen tussen mensen en onderwerpen en gebruikt daarvoor creatieve werkvormen en humor. “Ik ben nieuwsgierig naar anderen: naar hun talenten, hun werk en hun inhoudelijke uitdagingen. Het gesprek daarover, gecombineerd met humor, zelfrelativering en mijn ervaring, zorgt vaak voor mooie verbindingen. Niets is mooier dan met mensen werken. Ik bereid mijn sessies goed voor, maar werk altijd flexibel. Mijn motto daarbij is dan ook: ‘het gaat nooit mis, hooguit anders dan verwacht.’”

Jan is gespecialiseerd in:

  • Programmamanagement
  • Procesbegeleiding
  • Teamontwikkeling

Alle &Co’s

Jan Bellemakers

Veelzijdig, creatief en met humor werken aan samenwerken

Pauline Niersman

Op weg helpen van (project-) teams, complexiteit omzetten in werkbare opgaves die er toe doen

Hanneke Zijtveld

Gedreven en gewetensvol bezig met innovatie in de food-sector. Analytisch, tactvol en vasthoudend

Helmuth Stoop

Professionaliseren van programma- en projectmanagement; scherp, gedreven, betrokken en relativerend

Astrid van Ruijven

Betere communicatie & samenwerking. Met Insights Discovery, gezond verstand, een warm hart en systemisch werk

Björn Prevaas

Dicht op de praktijk vanuit betrokkenheid, energie en gedeeld eigenaarschap

Niels van Loon

Balans tussen meetbare doelstellingen (hard) en voldoende aandacht voor mensen (zacht)

Machteld Licht

Vertaalt visies naar werkbare processen en handelingsperspectief

Lauren Algra

Daadkrachtig op weg naar samenhang tussen inhoud, emotie, proces. Menselijke maat voorop.