Skip to main content
&Co’s

Jan Bellemakers

Jan heeft ervaring als beleidsmedewerker, projectleider, lijnmanager, trainer, procesbegeleider en programmamanager.

Vooral in gemeenten. Hij weet snel een veilige sfeer neer te zetten waarbinnen gewerkt wordt aan samenwerking én inhoud. Hij legt verbindingen tussen mensen en onderwerpen en gebruikt daarvoor creatieve werkvormen en humor. “Ik ben nieuwsgierig naar anderen: naar hun talenten, hun werk en hun inhoudelijke uitdagingen. Het gesprek daarover, gecombineerd met humor, zelfrelativering en mijn ervaring, zorgt vaak voor mooie verbindingen. Niets is mooier dan met mensen werken. Ik bereid mijn sessies goed voor, maar werk altijd flexibel. Mijn motto daarbij is dan ook: ‘het gaat nooit mis, hooguit anders dan verwacht.’”

Jan is gespecialiseerd in:

  • Programmamanagement
  • Procesbegeleiding
  • Teamontwikkeling

Alle &Co’s

Veelzijdig, creatief en met humor werken aan samenwerken
Op weg helpen van (project-) teams, complexiteit omzetten in werkbare opgaves die er toe doen
Gedreven en gewetensvol bezig met innovatie in de food-sector. Analytisch, tactvol en vasthoudend
Professionaliseren van programma- en projectmanagement; scherp, gedreven, betrokken en relativerend
Betere communicatie & samenwerking. Met Insights Discovery, gezond verstand, een warm hart en systemisch werk
Dicht op de praktijk vanuit betrokkenheid, energie en gedeeld eigenaarschap
Balans tussen meetbare doelstellingen (hard) en voldoende aandacht voor mensen (zacht)
Vertaalt visies naar werkbare processen en handelingsperspectief
Daadkrachtig op weg naar samenhang tussen inhoud, emotie, proces. Menselijke maat voorop.