Skip to main content

Portretten

Werken in complexe omgevingen aan complexe opdrachten

Programmamanagers werken in complexe omgevingen aan complexe opdrachten. Het ontbreekt ze vaak aan formele zeggenschap. Dat vraagt om bijzondere competenties en handigheid in het omgaan met verschillende stakeholders.

Ieder programma is anders en iedere programmamanager pakt zijn of haar opdrachten weer anders aan. Toch zijn er lessen te leren en ervaringen uit te wisselen uit hun praktijk. 

Op deze site besteden we aandacht aan verhalen van programmamanagers over hun persoonlijke en professionele kijk op hun leiderschap en de manier waarop ze hun rol invullen. Hieronder vind je interviews met programmamanagers.

Amsterdamse aanpak gezond gewicht
Een leven lang leren van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen
Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)
European Truck Platooning Challenge
Automated Sequence Execution bij ASML
Beter en Meer, NS & ProRail
Taskforce georganiseerde misdaad BrabantZeeland
Hoogwaterbeschermingsprogramma van Rijkswaterstaat en de waterschappen
Twente Safety & Security
Corporate veranderprogramma’s bij ING
‘Pallas’ van waterbedrijf Vitens
Antimicrobiële Resistentie (ABR)
Spoorzone Tilburg
Internationale Stad, Den Haag
Changemaker, voerde regie over verschillende programma’s
Den Haag maakt werk