Skip to main content

Portretten

Werken in complexe omgevingen aan complexe opdrachten

Programmamanagers werken in complexe omgevingen aan complexe opdrachten. Het ontbreekt ze vaak aan formele zeggenschap. Dat vraagt om bijzondere competenties en handigheid in het omgaan met verschillende stakeholders.

Ieder programma is anders en iedere programmamanager pakt zijn of haar opdrachten weer anders aan. Toch zijn er lessen te leren en ervaringen uit te wisselen uit hun praktijk. 

Op deze site besteden we aandacht aan verhalen van programmamanagers over hun persoonlijke en professionele kijk op hun leiderschap en de manier waarop ze hun rol invullen. Hieronder vind je interviews met programmamanagers.

Marijke Andeweg

Amsterdamse aanpak gezond gewicht

Fokke Aukema

Een leven lang leren van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen

Marjon Bachra

Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)

Dirk-Jan de Bruijn

European Truck Platooning Challenge

Peter Coesmans

Automated Sequence Execution bij ASML

Jeroen Fukken

Beter en Meer, NS & ProRail

Caspar Hermans

Taskforce georganiseerde misdaad BrabantZeeland

Roeland Hillen

Hoogwaterbeschermingsprogramma van Rijkswaterstaat en de waterschappen

Frederik Jansen

Twente Safety & Security

Hans van Leeuwen

Corporate veranderprogramma’s bij ING

Niels van Loon

‘Pallas’ van waterbedrijf Vitens

Mariken van de Lubben

Antimicrobiële Resistentie (ABR)

Fons Meijer

Spoorzone Tilburg

Elisabeth Minneman

Internationale Stad, Den Haag

Han Nichting

Changemaker, voerde regie over verschillende programma’s

Marieke Stam

Den Haag maakt werk