Portretten van programmamanagers

Werken in complexe omgevingen aan complexe opdrachten

Portretten

Programmamanagers werken in complexe omgevingen aan complexe opdrachten. Het ontbreekt ze vaak aan formele zeggenschap. Dat vraagt om bijzondere competenties en handigheid in het omgaan met veel verschillende stakeholders. ieder programma is anders en iedere programmamanager pakt zijn of haar opdrachten weer anders aan. Toch zijn er lessen te leren en ervaringen uit te wisselen uit hun praktijk. 

Op deze site besteden we aandacht aan verhalen van programmamanagers over hun persoonlijke en professionele kijk op hun leiderschap en de manier waarop ze hun rol invullen. De eerste verhalen verschenen in de aanloop van het PGM Open 2017, maar regelmatig publiceren we op deze pagina nieuwe verhalen. Hieronder staan de interviews die gehouden zijn voor het PGM Open 2017.

 

Marjon Bachra → Marjon Bachra
Stichting jongeren op gezond gewicht
 Fokke Aukema  → Fokke Aukema
Han: Verbetering volwassenenonderwijs
 Mariken van de Lubben  → Mariken van der Lubben
RIVM: Antimicrobiële resistentie
Caspar Hermans → Caspar Hermans
Taskforce ondermijnende criminaliteit
 Fons Meijer  → Fons Meijer
Gemeente Tilburg: Spoorzone
 Han Nichting  → Han Nichting
Ministerie I&M: fusie ministeries
 Jeroen Fukken  → Jeroen Fukken
NS & ProRail: Beter en Meer
Roeland Hillen → Roeland Hillen
RWS: Hoogwaterbeschermingsprogramma

 

 

 Peter Coesmans  → Peter Coesmans
ASML: Agile ontwerp en productie
 Dirk-Jan de Bruijn → Dirk-Jan de Bruijn
RWS: Truck platooning challenge
 Frederik Jansen → Frederik Jansen
Politie: Twente Safety&Securit
 Marieke Stam → Marieke Stam
Gemeente Den Haag: Creëren werkgelegenheid
 Elizabeth Minneman → Elisabeth Minneman
Gemeente Den Haag: Internationale stad
 Hans van Leeuwen  → Hans van Leeuwen
Aegon
 Niels van Loon → Niels van Loon
Vitens: continuïteit drinkwatervoorziening
 Bertwin van Rooijen  → Bertwin van Rooijen
Gemeente Breda: Herinrichten Spoorzon
→ Marijke Andeweg
Amsterdamse aanpak gezond gewicht

 

 

In de aanloop naar het PGM Open congres 2017 zijn een aantal video-portretten gemaakt over de persoonlijke en professionele kijk van programmamanagers op hun leiderschap. Hieronder publiceren we ze een voor een. Marjon is de eerste.

 

Training programma management SBO gestart 20 september

Op 20 september a.s. start de 11de  training programmamanagement van SBO, het Studiecentrum Bedrijf en Overheid. Deze praktijkgerichte opleiding bestaat uit 5 eendaagse bijeenkomsten in Utrecht. Alle aspecten van het opzetten en organiseren van een programma komen aan de orde. Het vak wordt besproken vanuit methodisch perspectief, vanuit het perspectief van leiderschap en teamvorming, vanuit de theorieën over veranderkunde en samenwerking. In de training krijg je een solide theoretische en praktische basis voor het werken in of het leiden van een programma. Daarnaast reikt Jo veel praktische tools aan. De laatste training kreeg rapportcijfer 9,6!
Lees meer

Fokke Aukema: de integriteit van de programmamanager

In de aanloop naar het PGMOpen congres 2017 interviewden we programmamanagers over hun visie op leiderschap. In deze reeks nu Fokke Aukema, destijds manager van het programma “Een leven lang leren” van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen. Het programma richtte zich sinds 2011 op het verbeteren van het (HBO-)onderwijs voor werkenden. Inmiddels is de HAN koploper als het gaat om flexibiliseren van onderwijs voor werkenden. We vroegen hem naar lessen uit eerdere programma’s. “Als het stormt moet de kapitein aan dek staan…”
Lees meer

Marieke Stam: aansluiten bij de lijnorganisatie

In de aanloop naar het PGMOpen congres 2017 interviewden we programmamanagers over hun visie op leiderschap. Als vierde in een reeks Marieke Stam, programmamadirecteur werkgelegenheid bij de Gemeente Den Haag. We vroegen haar naar lessen uit eerdere programma’s. Belangrijk: vanuit eigen verantwoordelijkheid aansluiten bij de lijnorganisatie om de gewenste vernieuwing en versnelling voor elkaar te krijgen …
Lees meer

Marjon Bachra: luisteren naar je gevoel

Interview met Marjon Bachra, programmamanager Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG). In mei 2012 begon ze als hoofd van het bureau Convenant Gezond Gewicht. Inmiddels staat ze aan het hoofd van de Stichting Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG).

Over voor de troepen uitlopen, buiten de lijntjes kleuren en omgaan met opdrachtgevers waar je het ook niet altijd mee eens bent, luisteren naar je gevoel en soms ook gewoon lol maken.

Caspar Hermans: actie als motor voor een programma

Interview met Caspar Hermans, sinds 2013  programmadirecteur Taskforce georganiseerde criminaliteit Brabant-Zeeland. Over een onderzoekende houding; over verwerven van gezag en over identificeren van de krachtige onderstroom die werkelijk tot actie bereid is…
Lees meer

Inspiratie die werkt

Van Oosthuijselaan 15
3971 PD Driebergen

© 2021 Jo Bos & Co · KvK 30212867 · webdesign Dai Dai Design