Skip to main content
Portretten van programmamanagers

Hans van Leeuwen

Corporate veranderprogramma’s bij ING
‘Ik geloof in andere mensen helpen, ben dienstbaar. In die zin voel me meer een regisseur, een dirigent’

Van 2001 tot 2005 was Hans van Leeuwen programmadirecteur bij ING, waar hij corporate veranderprogramma’s implementeerde. Bij Berenschot, waar hij van 2005 tot 2010 programmadirecteur was, leidde Hans complexe veranderingsprogramma’s voor klanten in de publieke en private sector. Daarna was hij twee jaar programmanager bij het UWV van een complex corporate veranderingstraject. Momenteel is hij programmamanager bij Aegon.

Naast jezelf misbaar maken, moet een beetje programmamanager volgens Hans ook beschikken over een ‘nurturing’ factor. “Het bij elkaar brengen van partijen is belangrijker dan de inhoud. Als programmanager ben je de waterdrager, het oliemannetje tussen de partijen waardoor het proces loopt. Ik kan zien waar de overeenkomsten zitten, ook als mensen zeggen dat ze het niet eens zijn met elkaar. Je helpt mensen om andere dingen te zien, je probeert anderen succesvol te maken.

Lees meer portretten

Amsterdamse aanpak gezond gewicht
Een leven lang leren van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen
Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)
European Truck Platooning Challenge
Automated Sequence Execution bij ASML
Beter en Meer, NS & ProRail
Taskforce georganiseerde misdaad BrabantZeeland
Hoogwaterbeschermingsprogramma van Rijkswaterstaat en de waterschappen
Twente Safety & Security
Corporate veranderprogramma’s bij ING
‘Pallas’ van waterbedrijf Vitens
Antimicrobiële Resistentie (ABR)
Spoorzone Tilburg
Internationale Stad, Den Haag
Changemaker, voerde regie over verschillende programma’s
Den Haag maakt werk