Skip to main content
Portretten van programmamanagers

Hans van Leeuwen

Corporate veranderprogramma’s bij ING
‘Ik geloof in andere mensen helpen, ben dienstbaar. In die zin voel me meer een regisseur, een dirigent’

Van 2001 tot 2005 was Hans van Leeuwen programmadirecteur bij ING, waar hij corporate veranderprogramma’s implementeerde. Bij Berenschot, waar hij van 2005 tot 2010 programmadirecteur was, leidde Hans complexe veranderingsprogramma’s voor klanten in de publieke en private sector. Daarna was hij twee jaar programmanager bij het UWV van een complex corporate veranderingstraject. Momenteel is hij programmamanager bij Aegon.

Naast jezelf misbaar maken, moet een beetje programmamanager volgens Hans ook beschikken over een ‘nurturing’ factor. “Het bij elkaar brengen van partijen is belangrijker dan de inhoud. Als programmanager ben je de waterdrager, het oliemannetje tussen de partijen waardoor het proces loopt. Ik kan zien waar de overeenkomsten zitten, ook als mensen zeggen dat ze het niet eens zijn met elkaar. Je helpt mensen om andere dingen te zien, je probeert anderen succesvol te maken.

Lees meer portretten

Marijke Andeweg

Amsterdamse aanpak gezond gewicht

Fokke Aukema

Een leven lang leren van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen

Marjon Bachra

Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)

Dirk-Jan de Bruijn

European Truck Platooning Challenge

Peter Coesmans

Automated Sequence Execution bij ASML

Jeroen Fukken

Beter en Meer, NS & ProRail

Caspar Hermans

Taskforce georganiseerde misdaad BrabantZeeland

Roeland Hillen

Hoogwaterbeschermingsprogramma van Rijkswaterstaat en de waterschappen

Frederik Jansen

Twente Safety & Security

Hans van Leeuwen

Corporate veranderprogramma’s bij ING

Niels van Loon

‘Pallas’ van waterbedrijf Vitens

Mariken van de Lubben

Antimicrobiële Resistentie (ABR)

Fons Meijer

Spoorzone Tilburg

Elisabeth Minneman

Internationale Stad, Den Haag

Han Nichting

Changemaker, voerde regie over verschillende programma’s

Marieke Stam

Den Haag maakt werk