Skip to main content
Portretten van programmamanagers

Roeland Hillen

Hoogwaterbeschermingsprogramma van Rijkswaterstaat en de waterschappen
‘Bij alles wat je doet, moet je betrouwbaar willen zijn’

Roeland Hillen is programmadirecteur  van het Hoogwaterbeschermingsprogramma van Rijkswaterstaat en de waterschappen. Zij controleren regelmatig de belangrijke Nederlandse dijken, duinen, sluizen en gemalen. Waterkeringen die niet in orde zijn, worden verstevigd. In de Hoogwaterbeschermingsprogramma’s is vastgelegd wanneer welke waterkeringen worden aangepakt. Het HWBP-2 omvat 87 projecten waarvan inmiddels ruim driekwart is voltooid. De rest bevindt zich in de uitvoeringsfase. In het vervolgprogramma (het nieuwe HWBP) worden tot 2030 ruim 700 kilometer primaire waterkering (dijken) en meer dan 200 waterkerende kunstwerken (sluizen, gemalen) versterkt.

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma is daarmee het meest omvangrijke programma dat de komende jaren op watergebied wordt uitgevoerd, als onderdeel van het Deltaprogramma. Voor de versterking van dijken werken Rijkswaterstaat en de Waterschappen nauw samen met de markt. In het HWBP-2 hebben waterschappen en RWS een steile leercurve doorlopen: meer bestuurlijke betrokkenheid, betere beheersing, meekoppelen andere functies en eigentijdse contractvormen. Het nieuwe HWBP zet die lijn voort in de vorm van een alliantie tussen waterschappen en RWS.

Lees meer portretten

Marijke Andeweg

Amsterdamse aanpak gezond gewicht

Fokke Aukema

Een leven lang leren van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen

Marjon Bachra

Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)

Dirk-Jan de Bruijn

European Truck Platooning Challenge

Peter Coesmans

Automated Sequence Execution bij ASML

Jeroen Fukken

Beter en Meer, NS & ProRail

Caspar Hermans

Taskforce georganiseerde misdaad BrabantZeeland

Roeland Hillen

Hoogwaterbeschermingsprogramma van Rijkswaterstaat en de waterschappen

Frederik Jansen

Twente Safety & Security

Hans van Leeuwen

Corporate veranderprogramma’s bij ING

Niels van Loon

‘Pallas’ van waterbedrijf Vitens

Mariken van de Lubben

Antimicrobiële Resistentie (ABR)

Fons Meijer

Spoorzone Tilburg

Elisabeth Minneman

Internationale Stad, Den Haag

Han Nichting

Changemaker, voerde regie over verschillende programma’s

Marieke Stam

Den Haag maakt werk