Skip to main content
Portretten van programmamanagers

Niels van Loon

‘Pallas’ van waterbedrijf Vitens
‘Stuur je op geld, dan gaat de kwaliteit onderuit. Stuur je op kwaliteit, dan wordt het voor alle partijen goedkoper.’

Niels van Loon is manager van het programma ‘Pallas’ van waterbedrijf Vitens. Het richt zich sinds 2014 op de realisatie van continuïteit van de drinkwatervoorziening: een verandering voor mensen, werkprocessen en de onderliggende procesautomatisering.

Lees meer portretten

Amsterdamse aanpak gezond gewicht
Een leven lang leren van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen
Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)
European Truck Platooning Challenge
Automated Sequence Execution bij ASML
Beter en Meer, NS & ProRail
Taskforce georganiseerde misdaad BrabantZeeland
Hoogwaterbeschermingsprogramma van Rijkswaterstaat en de waterschappen
Twente Safety & Security
Corporate veranderprogramma’s bij ING
‘Pallas’ van waterbedrijf Vitens
Antimicrobiële Resistentie (ABR)
Spoorzone Tilburg
Internationale Stad, Den Haag
Changemaker, voerde regie over verschillende programma’s
Den Haag maakt werk