Skip to main content
Portretten van programmamanagers

Niels van Loon

‘Pallas’ van waterbedrijf Vitens
‘Stuur je op geld, dan gaat de kwaliteit onderuit. Stuur je op kwaliteit, dan wordt het voor alle partijen goedkoper.’

Niels van Loon is manager van het programma ‘Pallas’ van waterbedrijf Vitens. Het richt zich sinds 2014 op de realisatie van continuïteit van de drinkwatervoorziening: een verandering voor mensen, werkprocessen en de onderliggende procesautomatisering.

Lees meer portretten

Marijke Andeweg

Amsterdamse aanpak gezond gewicht

Fokke Aukema

Een leven lang leren van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen

Marjon Bachra

Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)

Dirk-Jan de Bruijn

European Truck Platooning Challenge

Peter Coesmans

Automated Sequence Execution bij ASML

Jeroen Fukken

Beter en Meer, NS & ProRail

Caspar Hermans

Taskforce georganiseerde misdaad BrabantZeeland

Roeland Hillen

Hoogwaterbeschermingsprogramma van Rijkswaterstaat en de waterschappen

Frederik Jansen

Twente Safety & Security

Hans van Leeuwen

Corporate veranderprogramma’s bij ING

Niels van Loon

‘Pallas’ van waterbedrijf Vitens

Mariken van de Lubben

Antimicrobiële Resistentie (ABR)

Fons Meijer

Spoorzone Tilburg

Elisabeth Minneman

Internationale Stad, Den Haag

Han Nichting

Changemaker, voerde regie over verschillende programma’s

Marieke Stam

Den Haag maakt werk