Skip to main content
Portretten van programmamanagers

Han Nichting

Changemaker, voerde regie over verschillende programma’s
‘Ik wil geen storyteller zijn die dé waarheid vertelt. Ik wil iets vertellen waar anderen hun waarheid uit kunnen halen’

Han Nichting is ‘changemaker’. Programma’s waar Han de regie voerde:

  • Vorming ministerie Infrastructuur en Milieu: samenvoeging van delen van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer met het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Dit leidde tot de vorming van het nieuwe ministerie van IenM.
  • Rijgeschiktheid aan het Stuur: veranderproces van een divisie binnen het CBR en een ‘stevige’ keten.
  • Visie op topambtelijk leiderschap: ontwikkelen van een gezamenlijk beeld van waaruit kwaliteitssturing kan worden vorm gegeven.
  • Ambtelijk vakmanschap: herpositioneringsvraag van het ministerie van BZK.
  • Natuurlijk oplossen van complexe opgaven: ontwikkelen masterprogramma voor Aeres, de groene hogeschool in Wageningen.

Lees meer portretten

Marijke Andeweg

Amsterdamse aanpak gezond gewicht

Fokke Aukema

Een leven lang leren van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen

Marjon Bachra

Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)

Dirk-Jan de Bruijn

European Truck Platooning Challenge

Peter Coesmans

Automated Sequence Execution bij ASML

Jeroen Fukken

Beter en Meer, NS & ProRail

Caspar Hermans

Taskforce georganiseerde misdaad BrabantZeeland

Roeland Hillen

Hoogwaterbeschermingsprogramma van Rijkswaterstaat en de waterschappen

Frederik Jansen

Twente Safety & Security

Hans van Leeuwen

Corporate veranderprogramma’s bij ING

Niels van Loon

‘Pallas’ van waterbedrijf Vitens

Mariken van de Lubben

Antimicrobiële Resistentie (ABR)

Fons Meijer

Spoorzone Tilburg

Elisabeth Minneman

Internationale Stad, Den Haag

Han Nichting

Changemaker, voerde regie over verschillende programma’s

Marieke Stam

Den Haag maakt werk