Skip to main content
Portretten van programmamanagers

Han Nichting

Changemaker, voerde regie over verschillende programma’s
‘Ik wil geen storyteller zijn die dé waarheid vertelt. Ik wil iets vertellen waar anderen hun waarheid uit kunnen halen’

Han Nichting is ‘changemaker’. Programma’s waar Han de regie voerde:

  • Vorming ministerie Infrastructuur en Milieu: samenvoeging van delen van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer met het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Dit leidde tot de vorming van het nieuwe ministerie van IenM.
  • Rijgeschiktheid aan het Stuur: veranderproces van een divisie binnen het CBR en een ‘stevige’ keten.
  • Visie op topambtelijk leiderschap: ontwikkelen van een gezamenlijk beeld van waaruit kwaliteitssturing kan worden vorm gegeven.
  • Ambtelijk vakmanschap: herpositioneringsvraag van het ministerie van BZK.
  • Natuurlijk oplossen van complexe opgaven: ontwikkelen masterprogramma voor Aeres, de groene hogeschool in Wageningen.

Lees meer portretten

Amsterdamse aanpak gezond gewicht
Een leven lang leren van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen
Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)
European Truck Platooning Challenge
Automated Sequence Execution bij ASML
Beter en Meer, NS & ProRail
Taskforce georganiseerde misdaad BrabantZeeland
Hoogwaterbeschermingsprogramma van Rijkswaterstaat en de waterschappen
Twente Safety & Security
Corporate veranderprogramma’s bij ING
‘Pallas’ van waterbedrijf Vitens
Antimicrobiële Resistentie (ABR)
Spoorzone Tilburg
Internationale Stad, Den Haag
Changemaker, voerde regie over verschillende programma’s
Den Haag maakt werk