Skip to main content
Portretten van programmamanagers

Mariken van de Lubben

Antimicrobiële Resistentie (ABR)
‘Softskills zijn belangrijk bij informeel leidinggeven’

Mariken is na een carrière als wetenschapper, beleidsmedewerker en accountmanager bij het RIVM programmamanager Antimicrobiële Resistentie (ABR). Antibioticaresistentie wordt gezien als een van de grootste problemen voor de gezondheidszorg. Door overmatig en onjuist gebruik bij mens en dier zijn bacteriën ongevoelig geworden voor antibiotica, waardoor een relatief eenvoudige ontsteking ernstige gevolgen kan hebben. Het RIVM houdt de actuele stand van zaken bij wat betreft antimicrobiële resistentie in Nederland en adviseert het ministerie van VWS.

‘Je moet als programmamanager in verschillende arena’s kunnen optreden. Dat maakt ook kwetsbaar. Je hebt per arena een bepaalde gedragsstijl nodig en tegelijk is het belangrijk om jezelf te blijven’ zegt Mariken.

Lees meer portretten

Marijke Andeweg

Amsterdamse aanpak gezond gewicht

Fokke Aukema

Een leven lang leren van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen

Marjon Bachra

Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)

Dirk-Jan de Bruijn

European Truck Platooning Challenge

Peter Coesmans

Automated Sequence Execution bij ASML

Jeroen Fukken

Beter en Meer, NS & ProRail

Caspar Hermans

Taskforce georganiseerde misdaad BrabantZeeland

Roeland Hillen

Hoogwaterbeschermingsprogramma van Rijkswaterstaat en de waterschappen

Frederik Jansen

Twente Safety & Security

Hans van Leeuwen

Corporate veranderprogramma’s bij ING

Niels van Loon

‘Pallas’ van waterbedrijf Vitens

Mariken van de Lubben

Antimicrobiële Resistentie (ABR)

Fons Meijer

Spoorzone Tilburg

Elisabeth Minneman

Internationale Stad, Den Haag

Han Nichting

Changemaker, voerde regie over verschillende programma’s

Marieke Stam

Den Haag maakt werk