Skip to main content
Portretten van programmamanagers

Mariken van de Lubben

Antimicrobiële Resistentie (ABR)
‘Softskills zijn belangrijk bij informeel leidinggeven’

Mariken is na een carrière als wetenschapper, beleidsmedewerker en accountmanager bij het RIVM programmamanager Antimicrobiële Resistentie (ABR). Antibioticaresistentie wordt gezien als een van de grootste problemen voor de gezondheidszorg. Door overmatig en onjuist gebruik bij mens en dier zijn bacteriën ongevoelig geworden voor antibiotica, waardoor een relatief eenvoudige ontsteking ernstige gevolgen kan hebben. Het RIVM houdt de actuele stand van zaken bij wat betreft antimicrobiële resistentie in Nederland en adviseert het ministerie van VWS.

‘Je moet als programmamanager in verschillende arena’s kunnen optreden. Dat maakt ook kwetsbaar. Je hebt per arena een bepaalde gedragsstijl nodig en tegelijk is het belangrijk om jezelf te blijven’ zegt Mariken.

Lees meer portretten

Amsterdamse aanpak gezond gewicht
Een leven lang leren van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen
Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)
European Truck Platooning Challenge
Automated Sequence Execution bij ASML
Beter en Meer, NS & ProRail
Taskforce georganiseerde misdaad BrabantZeeland
Hoogwaterbeschermingsprogramma van Rijkswaterstaat en de waterschappen
Twente Safety & Security
Corporate veranderprogramma’s bij ING
‘Pallas’ van waterbedrijf Vitens
Antimicrobiële Resistentie (ABR)
Spoorzone Tilburg
Internationale Stad, Den Haag
Changemaker, voerde regie over verschillende programma’s
Den Haag maakt werk