Skip to main content
Portretten van programmamanagers

Bertwin van Rooijen

Via Breda
‘Zien en herkennen waar mensen gelukkig, maar ook ongelukkig van worden, daar zit de energie’

Bertwin van Rooijen is programmamanager Via Breda. Via Breda staat voor de verandering van de Bredase Spoorzone in het centrum van de stad. Een gebied van ongeveer 150 ha, direct grenzend aan de historische Bredase binnenstad, verandert van grootschalige industriecomplexen naar een compleet nieuw en modern stadsdeel: een extra stad, naast de historische Bredase binnenstad. Met respect voor de bestaande kwaliteiten, de intimiteit en de historie van de stad als geheel. Centraal in Via Breda ligt het nieuwe station Breda: een van de zes sleutelprojecten.

De bouw van het nieuwe station startte in 2012. In september 2014 is de noordelijke entree in gebruik genomen. Toen ging ook de bouw aan de centrumkant van start. Op 8 september 2016 is het nieuwe station van Breda officieel geopend. Het gebied Via Breda vormt een centrum van de Europese regio, met functies voor wonen, werken, zorg en cultuur. Die mix van functies is even kenmerkend als de hoge kwaliteit van de gebouwen en de openbare ruimte.

Lees meer portretten

Amsterdamse aanpak gezond gewicht
Een leven lang leren van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen
Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)
European Truck Platooning Challenge
Automated Sequence Execution bij ASML
Beter en Meer, NS & ProRail
Taskforce georganiseerde misdaad BrabantZeeland
Hoogwaterbeschermingsprogramma van Rijkswaterstaat en de waterschappen
Twente Safety & Security
Corporate veranderprogramma’s bij ING
‘Pallas’ van waterbedrijf Vitens
Antimicrobiële Resistentie (ABR)
Spoorzone Tilburg
Internationale Stad, Den Haag
Changemaker, voerde regie over verschillende programma’s
Den Haag maakt werk