Skip to main content
Portretten van programmamanagers

Bertwin van Rooijen

Via Breda
‘Zien en herkennen waar mensen gelukkig, maar ook ongelukkig van worden, daar zit de energie’

Bertwin van Rooijen is programmamanager Via Breda. Via Breda staat voor de verandering van de Bredase Spoorzone in het centrum van de stad. Een gebied van ongeveer 150 ha, direct grenzend aan de historische Bredase binnenstad, verandert van grootschalige industriecomplexen naar een compleet nieuw en modern stadsdeel: een extra stad, naast de historische Bredase binnenstad. Met respect voor de bestaande kwaliteiten, de intimiteit en de historie van de stad als geheel. Centraal in Via Breda ligt het nieuwe station Breda: een van de zes sleutelprojecten.

De bouw van het nieuwe station startte in 2012. In september 2014 is de noordelijke entree in gebruik genomen. Toen ging ook de bouw aan de centrumkant van start. Op 8 september 2016 is het nieuwe station van Breda officieel geopend. Het gebied Via Breda vormt een centrum van de Europese regio, met functies voor wonen, werken, zorg en cultuur. Die mix van functies is even kenmerkend als de hoge kwaliteit van de gebouwen en de openbare ruimte.

Lees meer portretten

Marijke Andeweg

Amsterdamse aanpak gezond gewicht

Fokke Aukema

Een leven lang leren van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen

Marjon Bachra

Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)

Dirk-Jan de Bruijn

European Truck Platooning Challenge

Peter Coesmans

Automated Sequence Execution bij ASML

Jeroen Fukken

Beter en Meer, NS & ProRail

Caspar Hermans

Taskforce georganiseerde misdaad BrabantZeeland

Roeland Hillen

Hoogwaterbeschermingsprogramma van Rijkswaterstaat en de waterschappen

Frederik Jansen

Twente Safety & Security

Hans van Leeuwen

Corporate veranderprogramma’s bij ING

Niels van Loon

‘Pallas’ van waterbedrijf Vitens

Mariken van de Lubben

Antimicrobiële Resistentie (ABR)

Fons Meijer

Spoorzone Tilburg

Elisabeth Minneman

Internationale Stad, Den Haag

Han Nichting

Changemaker, voerde regie over verschillende programma’s

Marieke Stam

Den Haag maakt werk