Skip to main content
Portretten van programmamanagers

Marjon Bachra

Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)
‘Ik was overtuigd dat ik het goede deed voor de medewerkers, maar ik raakte ze toch kwijt’

Marjon Bachra is programmamanager Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG). In mei 2012 begon ze als hoofd van het bureau Convenant Gezond Gewicht. Inmiddels staat ze aan het hoofd van de Stichting Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG).

Samen met scholen, ouders, sportverenigingen, bedrijven, overheden en zorgverleners probeert de stichting een wereld te creëren waarin kinderen opgroeien met een gezond beeld van voeding en beweging. Meer dan 114 Nederlandse gemeenten werken inmiddels met de JOGG-aanpak. Zij focussen hun aanpak op wijken waar de problemen het grootst zijn en benoemen een JOGG-regisseur. Deze fungeert als een spin in het web in de wijken.

Lees meer portretten

Marijke Andeweg

Amsterdamse aanpak gezond gewicht

Fokke Aukema

Een leven lang leren van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen

Marjon Bachra

Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)

Dirk-Jan de Bruijn

European Truck Platooning Challenge

Peter Coesmans

Automated Sequence Execution bij ASML

Jeroen Fukken

Beter en Meer, NS & ProRail

Caspar Hermans

Taskforce georganiseerde misdaad BrabantZeeland

Roeland Hillen

Hoogwaterbeschermingsprogramma van Rijkswaterstaat en de waterschappen

Frederik Jansen

Twente Safety & Security

Hans van Leeuwen

Corporate veranderprogramma’s bij ING

Niels van Loon

‘Pallas’ van waterbedrijf Vitens

Mariken van de Lubben

Antimicrobiële Resistentie (ABR)

Fons Meijer

Spoorzone Tilburg

Elisabeth Minneman

Internationale Stad, Den Haag

Han Nichting

Changemaker, voerde regie over verschillende programma’s

Marieke Stam

Den Haag maakt werk