Skip to main content

Leiderschap van de Programmamanager

Inspiratie en verleiden centraal

Programma’s vragen om een bijzondere manier van samenwerken. Programmamanagers hebben weinig formele zeggenschap. Effectief samenwerken en verleiden maken het verschil. 

De manier waarop een programmamanager zijn leiderschap vormgeeft, maakt in belangrijke mate het verschil tussen programma’s die slagen en programma’s die mislukken. Inspireren is ‘corebusiness’. Belangrijker vaak dan methodische werken. 

Dit boek behandelt 14 thema’s die het fundament vormen onder het leiderschap van een programmamanager. Zowel de theorie, als praktische handvatten. 

Meer info en bestellen