Skip to main content

Projectmatig Creëren 2.0

Integrale visie op projectmanagement

Projectmatig Creëren 2.0 (Sriptum 2006) is een gewild standaardwerk op het gebied van projectmanagement. Het beschrijft vrijwel alle relevante aspecten van professioneel projectmanagement. Aan de basis daarvan staat samenwerken in verbinding. Met veel praktische tips en instrumenten. Voormalig top 10 en evergreen bij managementboek.nl.

‘Projectmatig creëren 2.0’ biedt een vernieuwende kijk op projectmanagement. Voor succesvolle projecten is immers méér nodig dan strakke sturing, goede planning en stringente budgetbewaking. De sleutel tot projectsucces ligt in het genereren en aanspreken van energie, commitment en creativiteit, waardoor juist met minder coördinatie, meer complexe projecten kunnen worden gerealiseerd. Daarom begint projectmatig creëren bij het commitment en de inspiratie van mensen, die vervolgens samen een passende structuur ontwikkelen, in plaats van de structuur als uitgangspunt te nemen waarnaar de mensen zich maar hebben te voegen.

Natuurlijk moet dat worden ingebed in een gedegen projectmanagementaanpak, waarvoor in dit boek dan ook talloze waardevolle, direct toepasbare instrumenten worden aangedragen.

Meer info en bestellen