Skip to main content

Scan voor programma-
of projectreview

Programma’s verlopen zelden zoals vooraf bedacht. De omstandigheden zijn daarvoor te veranderlijk. Daarom raden wij een stevige, tussentijdse reflectie met de belanghebbenden aan.

Jo Bos & Co biedt twee online scans die in kaart brengt welke beelden betrokkenen hebben bij een specifiek programma of project én wat de verbeterpunten ervan zijn.

De vragenlijsten richten zich op de mensen die direct met het programma of project te maken hebben. Ze krijgen een lijst met 50 stellingen. De focus ligt op de factoren die het verschil maken tussen falen of slagen van projecten en programma’s.

De items richten zich op vijf factoren: zingeving, eigenaarschap, plan, team en sturing. Deze zijn gebaseerd op jarenlange expertise.

Op verzoek zijn maatwerk aanpassingen mogelijk.

  • Zingeving is het antwoord op de vraag “waarom doen we dit ook alweer”. Als het niet klip en klaar is, waarom er iets moet gebeuren, gaat het niet lukken.
  • Projecten en programma’s vragen om eigenaarschap. Dat eigenaarschap ligt met name bij de opdrachtgever en de opdrachtnemer (project- of programmamanager) en hun onderlinge samenwerking.
  • Een reële aanpak met een haalbare tijdslijn en onderbouwing, creëert geloof in eenorganisatie, geloof in dat het kan gaan lukken en dat is broodnodig voor het succes.
  • Elk project of programma heeft een kernteam, dat de drager van succes is. Dat team inspireert en zorgt voor de nodige energie om tot een goed einde te komen.
  • Sturing is een hygiëne-factor: het is vanzelfsprekend dat het goed is ingericht en wordt nageleefd, al ziet niet iedereen direct alle voordelen

De scan is onderdeel van een review, waarin bijvoorbeeld ook verdiepende interviews, groepsgesprekken en review van documentatie een rol kunnen spelen.