Skip to main content

Overige expertise

Projectmatig werken; ontwikkeling van organisatie, team en individu

Het mag duidelijk zijn dat het kernaanbod van Jo Bos & Co zich richt op het versterken van professioneel programmamanagement. We zijn echter ook thuis is andere werkvelden:

  • Introductie en versterking van projectmatig werken

  • Teamcoaching
  • Organisatieontwikkeling
  • Individuele coaching
  • Zicht op psychologische voorkeuren (Insights persoonlijkheidsprofielen)

Daarbij kijken we altijd naar het samenspel tussen Structuur, Samenwerking, Leiderschap en Omgeving. Deze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en ook alle vier en integraal onderwerp van onze aanpak.