Overige expertise

Projectmatig werken; ontwikkeling van organisatie, team en individu

Overige expertise

Jo Bos richt zich op veel meer dan programmamanagement. Hij heeft zijn wortels immers in het begeleiden en adviseren bij projectmatig werken en organisatie -en teamontwikkeling. Hij is gespecialiseerd in het coachen van teams- en individuen op basis van Insights persoonlijkheidsprofielen. Verder beschikt Jo met het ‘&Co’ netwerk over aanvullende capaciteit(-en).

Mensen werken steeds meer flexibel samen in tijdelijke structuren. Het vermogen om dat goed te organiseren is een onderscheidende kwaliteit van organisaties. Producten, innovaties of problemen worden steeds meer projectmatig aangepakt. Het stroomlijnen en begeleiden daarvan vormt de kern van Jo’s dienstverlening. Samenwerken is altijd mensenwerk, daarbij spelen voorkeuren, vooronderstellingen en verlangens een prominente en soms hinderlijk rol. Jo reikt handvatten aan bij het ‘managen’ daarvan, ook voor de ‘onderstroom’. Uiteindelijk gaat het om de kwaliteit van het samenspel tussen Structuur, Samenwerking, Leiderschap en Omgeving.

Lemniscaat ik - zij- wij - het

Als mede-ontwikkelaar van de integrale methode voor project management ‘Projectmatig Creëren’ is Jo is nog altijd intensief betrokken bij het professionaliseren van mensen en organisatie rondom het werken in projecten. Als adviseur, (team-) coach, opleider en auteur van boeken en andere publicaties.

Daarnaast werkt Jo Bos graag mee in situaties waarbij organisaties zich opnieuw moeten verbinden met hun zijnsgrond of waarin de kwaliteit en inzet van medewerkers en teams aan herijking toe is. Hoe en waar vind je zekerheden in een veranderende wereld? Hoe werk je aan een toekomst met perspectief? Bij dat soort vragen rondom organisatieontwikkeling kan Jo ondersteunen. Als schaduwadviseur (team-)coach of procesbegeleider.

Als het van belang is dat mensen zicht krijgen op hun drijfveren werkt Jo Bos met Insights persoonlijkheidsprofielen om mensen inzicht te geven in de gevolgen van hun psychologische voorkeuren op hun ontwikkeling en in de samenwerking.

Inspiratie die werkt

Van Oosthuijselaan 15
3971 PD Driebergen

© 2021 Jo Bos & Co · KvK 30212867 · webdesign Dai Dai Design