Skip to main content

Project Canvas

Snel tot de kern

Het Project Canvas helpt jou om samen met de betrokkenen de kern van het project zichtbaar maken. Zodat snel op hoofdlijnen duidelijk is wat nut en noodzaak van het project zijn en wie zich daaraan willen committeren. 

Het Canvas is een eenvoudig hulpmiddel om een project vorm te geven. Hierin geven betrokkenen de antwoorden op de belangrijkste vragen. Het ingevulde Project Canvas geeft een helder beeld van de essenties van een project. Het vormt de basis voor de beslissing van de opdrachtgever over het starten van het project. En als besloten is door te gaan, vormt het Project Canvas de basis voor het projectcontract, het projectplan of het projectinitiatiedocument (PID).

Meer info en bestellen