Programmatisch Creëren

Integrale visie op programmamanagement

Projectmatig Creëren

Evenwichtige aanpak voor projectmanagement

PGM Open

Co-creatie congres over programmamanagement

Organisatieontwikkeling

Inspelen op verandering als constante

Insights

Inzicht in psychologische voorkeuren

Actueel

13 diploma’s Strategisch Programmamanagement

Op vrijdag 9 februari was het weer zover: De deelnemers van de 11de leergang Strategisch programmamanagement van AOG School of Management kregen na een jaar hard werken de senaatskamer van de Rijksuniversiteit Groningen.hun diploma uitgereikt. Daarmee rondden zij de meest complete opleiding op het gebied van programmamanagement in Nederland af . In 7 modules met elk 5 colleges werden alle aspecten van het vak uitgebreid behandeld. Als afsluiting schreven de deelnemers een visiedocument en deden een examen. Onder ‘Lees meer’ vindt u informatie over de nieuwe groep die start op 19 en 20 maart. Lees meer

Goed programma-management is per definitie Agile

De PGM-Community bijeenkomst van 7 december had als thema ‘Agile programmamanagement’. Zoals in veel domeinen doet het begrip agility of wendbaarheid het ook goed in ook in de programmamanagementwereld. Ondertussen staat er een groot aantal bomen in het ’Agile PGM-bos’. Met mooie namen als Goal drive Agile, Safe, Less, Nexus S@S, e.d. Opvallend is dat al die Agile programmamanagementmodellen vooral opgang doen in de wereld van systeem- en softwareontwikkeling en grote ICT implementaties.Lees meer

Amersfoort 13 maart: eigenaarschap voor je programma in de staande organisatie

Hoe creëer je als programmamanager eigenaarschap voor je programma in de staande organisatie? Op 13 maart in de avond nemen Maarten Spekschate en Henk Hunneman, programmamanagers bij Vitens, ons bij de PGM Community in Amersfoort mee in dit onderwerp. Verwacht geen gelikt verhaal waarin alles goed ging, maar ga samen met hen op zoek naar geleerde lessen en breng daarbij ook je eigen lessen in. Aanmelden kan hier.

Lees meer

Programma- en Project Review; een update

Ongeveer een jaar gelden introduceerden wij de “Project en Programma Review”, ons instrument om op een snelle en doelmatige manier een foto van een programma of project te maken. In het afgelopen jaar hebben we dit instrument succesvol gebruikt bij verschillende klanten, bijvoorbeeld om een vastgelopen programma vlot te trekken, om verbetermaatregelen te monitoren, om een evaluatie te doen. In bijgaande artikel kijken we terug op de reviews die we de afgelopen tijd hebben gedaan. Lees meer

Marieke Stam: aansluiten bij de lijnorganisatie

In de aanloop naar het PGMOpen congres 2017 interviewden we programmamanagers over hun visie op leiderschap. Als vierde in een reeks Marieke Stam, programmamadirecteur werkgelegenheid bij de Gemeente Den Haag. We vroegen haar naar lessen uit eerdere programma’s. Belangrijk: vanuit eigen verantwoordelijkheid aansluiten bij de lijnorganisatie om de gewenste vernieuwing en versnelling voor elkaar te krijgen …
Lees meer

Opgavegestuurd organiseren

Een belangrijke uitdaging voor overheidsorganisaties is hoe je de interne manier van werken en organiseren verbindt aan de toenemende dynamiek in de buitenwereld. Iedereen ziet hoe die wereld continue in beweging is, veranderingen steeds sneller gaan en vraagstukken steeds complexer worden. Dat maakt dat eendimensionale oplossingen vaak niet meer werken.Lees meer

Agenda

Portretten van programmamanagers

Roeland Hillen

Roeland Hillen

RWS: Hoogwaterbeschermingsprogramma

“Bij alles wat je doet, moet je betrouwbaar willen zijn”

→ lees meer

Frederik Jansen

Frederik Jansen

Politie: Twente Safety&Security

“Om mensen op alle posities te beïnvloeden, moet je aansluiten bij de werkelijkheid van de ander”

→ lees meer

Jo Bos

Jo Bos

Jo Bos

Jo Bos & Co werd in 2012 opgericht door drijvende kracht Jo Bos. Al vanaf 1995 werkt hij als zelfstandig adviseur, actief in de werkgebieden project- en programmamanagement, leiderschap en organisatieontwikkeling. → lees meer

& Co

Frank Goijarts

Frank Goijarts

“Ik word er blij van als mensen in onderling verband het beste van zichzelf in (kunnen) zetten. Mijn bijdrage bestaat uit het bouwen van bruggen. Tussen ICT en HRM; tussen beleid en werkvloer; tussen wetenschap en praktijk; tussen mensen.”

→ lees meer

Bjorn Prevaas

Björn Prevaas

“Ik help mensen en organisaties hun programma’s goed op de rit te krijgen. Samen met Jo schrijf ik aan een boek over het leiderschap van programmamanagers. Daarnaast werken we samen met PGM Open en  PGM Community aan de professionalisering van het vak.”

→ lees meer

Guilian van Maanen

Gulian van Maanen

“Een goed lopend project is de leukste manier om je werk in te doen, het is even je eigen bedrijf wat jij samen met een aantal anderen vorm kan geven. Mensen zijn gelukkig wanneer ze greep hebben op hun werk en iets doen waar hun specifieke kwaliteiten aangesproken worden.”

→ lees meer

Annelies Straub

Annelies Straub

Annelies is een energieke regisseur van ontwikkeling met ruim vijftien jaar ervaring in het vitaliseren en activeren van mensen, teams en organisaties.

→ lees meer

Hans Licht

Hans Licht

“Ik werk al jaren samen met Jo. We schreven samen aan “Programmatisch creëren” en geven de workshop “Programmatisch creëren in één dag, gebaseerd op het boek. Daarnaast werken we samen aan de organisatie van het PGM Open congres voor programmamanagement.”

→ lees meer

Machteld Licht

Machteld Licht

“Ik hou ervan om visie en beleid te vertalen naar praktische oplossingen. Daarbij maak ik vooral gebruik van de energie die er ook altijd al is. Ik help klanten om te focussen op waar ze in de kern voor zijn opgesteld. Samen kom je verder.”

→ lees meer

Helmuth Stoop

Helmuth Stoop

“Ik ben betrokken bij verschillende soorten complexe projecten en programma’s. Vooral governancevraagstukken in programma’s én leiderschapsontwikkeling van programmamanagers hebben mijn bijzondere interesse. Ik weet (inmiddels) dat methoden niet werken, maar mensen wel!”

→ lees meer

Astrid van Ruijven

Astrid van Ruijven

“Astrid heeft een gedragskundige-onderwijskundige achtergrond. Enthousiasme en nuchtere resultaatgerichtheid kenmerken haar stijl.”

→ lees meer

Francis Zuiker

Francis Zuiker

“Ik ben en blijf gefascineerd door wat mensen beweegt en hoe zij hun leven zo kunnen vormgeven dat ze het beste van zichzelf naar boven halen.”

→ lees meer

Lauren Algra

Lauren Algra

“De combinatie van mijn persoonlijkheid en intuïtie leidt tot trajecten die resultaat sorteren en mensen en programma’s in beweging zetten”

→ lees meer

Boeken

Uitgelicht

Eilanden van reflectie

In elk programma is de dynamiek groot. Er gebeurt veel en het risico dat je het overzicht verliest is snel aanwezig. Daarom is het verstandig om regelmatig met enige distantie naar het programma en de uitvoering te kijken. Naar wat gerealiseerd is en hoe de volgende stappen eruit zouden kunnen zien. Het houden van een “eiland van reflectie” is daarvoor de goede vorm.
Lees meer

Veranderen in een veranderende wereld

De manier waarop organisaties veranderen, verandert snel. Oude verandermodellen passen niet meer bij een wereld in beweging. Maar hoe moet het dan wel? Zie hier de succesfactoren voor geslaagde verandertrajecten. Samen met Annelies Straub schreef Jo voor magazine Insights On Topic een compact en to-the-point overzicht van uitdagingen en oplossingsrichtingen voor verandermanagement in een steeds veranderende en complexe wereld. Lees meer

Vijf nieuwe tips voor programma managers

De behoefte aan wendbaar inspelen op de dynamiek in de buitenwereld maakt dat organisaties steeds vaker kiezen voor programmatisch werken. Zeker in overheidsland zie je steeds meer programma’s als tijdelijk structuur waarmee partners aan complexe veranderopgaven te werken. Jo schreef een blog voor het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid. In de blog werkt hij vijf tips uit.

Lees meer

LinkedIn Updates Jo Bos

Contact

10 + 3 =

CO2-compensatie

Bij mijn werk als adviseur is niet te vermijden dat ik veel kilometers maak. Meestal per auto, deels met de trein. En daarmee dus stevig bijdraag aan ongewenste CO2 productie. Vanuit mijn visie op maatschappelijk verantwoord ondernemen vind ik dat ik de hoeveelheid CO2 die ik produceer in ieder geval moet compenseren. Via ‘Trees for all’ zorg ik voor meer bomen en bos wereldwijd, en investeer daarmee in de toekomst van onze planeet.

Inspiratie die werkt

Van Oosthuijselaan 15
3971 PD Driebergen

© 2017 Jo Bos & Co · KvK 30212867 · webdesign Dai Dai Design