Programmatisch Creëren

Integrale visie op programmamanagement

Projectmatig Creëren

Evenwichtige aanpak voor projectmanagement

PGM Open

Co-creatie congres over programmamanagement

Organisatieontwikkeling

Inspelen op verandering als constante

Insights

Inzicht in psychologische voorkeuren

Actueel

AOG leergang programma management voor Robuust afgesloten

Op 26 juni is in Eindhoven de derde maatwerk leergang Strategisch programma management voor Robuust afgesloten. Robuust is een Regionale Ondersteuningsorganisatie (ROS)) in de zorg. Robuust ondersteunt programma’s gericht op het bij elkaar brengen van de juiste mensen en  de juiste organisaties voor een gezonder Zuid-Nederland. Dit doen ze door het initiëren, organiseren en leiden van gezondheidsprogramma’s en netwerk samenwerkingen. Voor een gezondere samenleving, een betere (ervaren) gezondheidszorg en zorg die ook in de toekomst betaalbaar blijft.Lees meer

Training programma management SBO start 20 september

Op 20 september a.s. start de 11de  training programmamanagement van SBO, het Studiecentrum Bedrijf en Overheid. Deze praktijkgerichte opleiding bestaat uit 5 eendaagse bijeenkomsten in Utrecht. Alle aspecten van het opzetten en organiseren van een programma komen aan de orde. Het vak wordt besproken vanuit methodisch perspectief, vanuit het perspectief van leiderschap en teamvorming, vanuit de theorieën over veranderkunde en samenwerking. In de training krijg je een solide theoretische en praktische basis voor het werken in of het leiden van een programma. Daarnaast reikt Jo veel praktische tools aan. De laatste training kreeg rapportcijfer 9,6!
Lees meer

PGM Community: Geef vorm aan gedeeld eigenaarschap in programma’s

Complexe veranderopgaven zoals klimaatverandering, energietransitie of stedelijke concurrentiekracht kan niemand alleen tot een goed einde brengen; intensieve samenwerking is een vereiste. In hun boek ‘Gedeeld eigenaarschap’ laten Pascal Lamberigts en Liesbeth Schipper zien hoe. Hoe actoren proactief en in gelijkwaardige verhoudingen samen hun strategische keuzes bepalen en vernieuwing realiseren. Binnenkort deelt Liesbeth haar visie en ervaring tijdens een interactieve bijeenkomst van de PGM Community in Amersfoort.
Daarbij gaat zij in op haar eigen ervaringen met de vormgeving van gedeeld eigenaarschap´ in programma’s.
→ Info en aanmelden

AVG op orde

In het contact dat we hebben rond opdrachten en vragen laat je onontkoombaar persoonlijke gegevens achter. Daarom informeren we je graag over wat er mee gebeurt, met welk doel en hoe ze worden bewaard. Dat staat in de heldere privacyverklaring op deze site, die je hieronder kunt bekijken. We vielen je al niet lastig met ongevraagde mail, we koekeloerden niet in koekjes, en we handelden niet stiekem met je testgegevens. Het nieuws? Dat blijft zo. Jo Bos werkt bij gratie van vertrouwen en een integere relatie. Dat willen we hierbij graag bevestigen. De zaakjes zijn op orde. Mocht je vragen hebben of inzage in wat we van je bewaren, dan gaan we daar graag op in.
→ naar de privacyverklaring

Duitse versie van boek Project Canvas

Bij uitgeverij Schäffer-Poeschel verscheen de Duitse vertaling van het boek Project Canvas. Het Canvas boek verscheen in Nederland in 2016 en het canvas is ondertussen in veel organisaties de favoriete tool in de fase van het ontwikkelen van een project. Op deze site vind je allerlei informatie over het canvas op de pagina’s voor projectmatig creëren. Verder vind je er een aantal achtergrondartikelen over het gebruik van het instrument.
→ Informatie over de Nederlandse uitgave

 

 

Programma- en Project Review; een update

Ongeveer een jaar gelden introduceerden wij de “Project en Programma Review”, ons instrument om op een snelle en doelmatige manier een foto van een programma of project te maken. In het afgelopen jaar hebben we dit instrument succesvol gebruikt bij verschillende klanten, bijvoorbeeld om een vastgelopen programma vlot te trekken, om verbetermaatregelen te monitoren, om een evaluatie te doen. In bijgaande artikel kijken we terug op de reviews die we de afgelopen tijd hebben gedaan. Lees meer

Portretten van programmamanagers

Hans van Leeuwen

Hans van Leeuwen

Aegon

“Ik geloof in andere mensen helpen, ben dienstbaar. In die zin voel me meer een regisseur, een dirigent”

→ lees meer

Niels van Loon

Niels van Loon

Vitens: continuïteit drinkwatervoorziening

“Stuur je op geld, dan gaat de kwaliteit onderuit. Stuur je op kwaliteit, dan wordt het voor alle partijen goedkoper”

→ lees meer

Jo Bos

Jo Bos

Jo Bos

Jo Bos & Co werd in 2012 opgericht door drijvende kracht Jo Bos. Al vanaf 1995 werkt hij als zelfstandig adviseur, actief in de werkgebieden project- en programmamanagement, leiderschap en organisatieontwikkeling. → lees meer

& Co

Frank Goijarts

Frank Goijarts

“Ik word er blij van als mensen in onderling verband het beste van zichzelf in (kunnen) zetten. Mijn bijdrage bestaat uit het bouwen van bruggen. Tussen ICT en HRM; tussen beleid en werkvloer; tussen wetenschap en praktijk; tussen mensen.”

→ lees meer

Bjorn Prevaas

Björn Prevaas

“Ik help mensen en organisaties hun programma’s goed op de rit te krijgen. Samen met Jo schrijf ik aan een boek over het leiderschap van programmamanagers. Daarnaast werken we samen met PGM Open en  PGM Community aan de professionalisering van het vak.”

→ lees meer

Guilian van Maanen

Gulian van Maanen

“Een goed lopend project is de leukste manier om je werk in te doen, het is even je eigen bedrijf wat jij samen met een aantal anderen vorm kan geven. Mensen zijn gelukkig wanneer ze greep hebben op hun werk en iets doen waar hun specifieke kwaliteiten aangesproken worden.”

→ lees meer

Annelies Straub

Annelies Straub

Annelies is een energieke regisseur van ontwikkeling met ruim vijftien jaar ervaring in het vitaliseren en activeren van mensen, teams en organisaties.

→ lees meer

Hans Licht

Hans Licht

“Ik werk al jaren samen met Jo. We schreven samen aan “Programmatisch creëren” en geven de workshop “Programmatisch creëren in één dag, gebaseerd op het boek. Daarnaast werken we samen aan de organisatie van het PGM Open congres voor programmamanagement.”

→ lees meer

Machteld Licht

Machteld Licht

“Ik hou ervan om visie en beleid te vertalen naar praktische oplossingen. Daarbij maak ik vooral gebruik van de energie die er ook altijd al is. Ik help klanten om te focussen op waar ze in de kern voor zijn opgesteld. Samen kom je verder.”

→ lees meer

Helmuth Stoop

Helmuth Stoop

“Ik ben betrokken bij verschillende soorten complexe projecten en programma’s. Vooral governancevraagstukken in programma’s én leiderschapsontwikkeling van programmamanagers hebben mijn bijzondere interesse. Ik weet (inmiddels) dat methoden niet werken, maar mensen wel!”

→ lees meer

Astrid van Ruijven

Astrid van Ruijven

“Astrid heeft een gedragskundige-onderwijskundige achtergrond. Enthousiasme en nuchtere resultaatgerichtheid kenmerken haar stijl.”

→ lees meer

Francis Zuiker

Francis Zuiker

“Ik ben en blijf gefascineerd door wat mensen beweegt en hoe zij hun leven zo kunnen vormgeven dat ze het beste van zichzelf naar boven halen.”

→ lees meer

Lauren Algra

Lauren Algra

“De combinatie van mijn persoonlijkheid en intuïtie leidt tot trajecten die resultaat sorteren en mensen en programma’s in beweging zetten”

→ lees meer

Boeken

Uitgelicht

Afronden van een programma

Laatst kreeg ik een mail van een programmamanager wiens programma ik een aantal jaren intensief had begeleid. Of ik bereid was een gesprek te voeren over zijn verdere carrière? Het programma was een half jaar geleden afgerond en daarna had hij in opdracht van zijn directie nog wat klusjes gedaan, maar een ‘vaste’ nieuwe opdracht of positie had hij niet nog. In afgeslankte vorm waren de taken van het programma belegd bij een vast team binnen de organisatie. Voordat hij het programma ging leiden was hij een zeer gewaardeerd leidinggevende binnen de stafdienst van de organisatie. Iedereen was er overigens van overtuigd dat het programma zeer succesvol was geweest en voor de organisatie van grote toegevoegde waarde. Het team en de programmamanager waren dan ook stevig in het zonnetje gezet. Een half jaar geleden……. De directie had hem nu aangeraden ook eens rond te kijken naar opties buiten de organisatie.

Lees meer

Eilanden van reflectie

In elk programma is de dynamiek groot. Er gebeurt veel en het risico dat je het overzicht verliest is snel aanwezig. Daarom is het verstandig om regelmatig met enige distantie naar het programma en de uitvoering te kijken. Naar wat gerealiseerd is en hoe de volgende stappen eruit zouden kunnen zien. Het houden van een “eiland van reflectie” is daarvoor de goede vorm.
Lees meer

Veranderen in een veranderende wereld

De manier waarop organisaties veranderen, verandert snel. Oude verandermodellen passen niet meer bij een wereld in beweging. Maar hoe moet het dan wel? Zie hier de succesfactoren voor geslaagde verandertrajecten. Samen met Annelies Straub schreef Jo voor magazine Insights On Topic een compact en to-the-point overzicht van uitdagingen en oplossingsrichtingen voor verandermanagement in een steeds veranderende en complexe wereld. Lees meer

Contact

13 + 13 =

CO2-compensatie

Bij mijn werk als adviseur is niet te vermijden dat ik veel kilometers maak. Meestal per auto, deels met de trein. En daarmee dus stevig bijdraag aan ongewenste CO2 productie. Vanuit mijn visie op maatschappelijk verantwoord ondernemen vind ik dat ik de hoeveelheid CO2 die ik produceer in ieder geval moet compenseren. Via ‘Trees for all’ zorg ik voor meer bomen en bos wereldwijd, en investeer daarmee in de toekomst van onze planeet.

Inspiratie die werkt

Van Oosthuijselaan 15
3971 PD Driebergen

© 2018½ Jo Bos & Co · KvK 30212867 · webdesign Dai Dai Design