Skip to main content

Het ‘thuis’ van Programmatisch en Projectmatig Creëren

Jo Bos & Co is een hechte samen­werking van zelfstandige adviseurs en trainers. Samen met oprichter Jo Bos werken we aan professioneel programma- en projectmanagement en de ontwikkeling van opgavegerichte, wendbare organisaties.

­

Waarvoor je ons kunt benaderen

We hebben aan de wieg gestaan van de ontwikkeling van Programmatisch en Projectmatig Creëren. We investeren voortdurend in het doorontwikkelen ervan. Bij al onze diensten staat jouw vraag centraal. Onze methoden hebben zich bewezen. Ze vormen de grondslag van onze aanpak.

Begeleiden van programma’s en projecten

We helpen programmamanagers en projectleiders bij het opzetten van hun programma of project. Bijvoorbeeld met Start-up sessies (PSU’s), teamcoaching en persoonlijke coaching. Daarnaast begeleiden we programma’s bij het koers houden. Bijvoorbeeld met ‘eilanden van reflectie’, reviews en evaluaties. Soms interim, als kwartiermaker of programmamanager.  Maatwerk is steeds ons uitgangspunt: geen programma of project is immers hetzelfde.

Werken aan opgavegerichte organisaties

Elke organisatie wil en moet wendbaar en adaptief zijn. Dat begint met denken vanuit de opgaven van de organisatie. Niet vanuit de eigen structuren en processen. Pas dan kan een organisatie goed inspelen op veranderingen en ontwikkelingen. Wij ondersteunen bij het worden van een opgavegerichte organisatie: visie­ontwikkeling, een kloppende sturings­filosofie, professioneel werken in programma’s en projecten, portfolio­management, professioneel opdrachtgeverschap, etc.

Professionaliseren, opleiden en trainen

Werken in programma’s en projecten is een vak. Een vak waarbij taal, methodieken en instrumenten horen. Een training of opleiding vormt een mooi fundament. Daarom bieden we diverse opleidingen: deels als open inschrijving, deels in-company. Op maat voor elke  organisatie. Voor wie wil zijn er hele programma’s om teams of  afdelingen verder te professionaliseren. Alles op basis van de principes van Programmatisch en Projectmatig Creëren.

Onze overtuiging

Wij geloven dat het succes in programma’s en projecten ontstaat door co-creatie en gedeeld eigenaarschap. Dat is de basis van Programmatisch en Projectmatig Creëren en komt terug in de creatielemniscaat voor programma- en projectmanagement. Dit lemniscaat illustreert vier domeinen van succes voor programma’s en projecten. De methodische kant (HET), de samen­werkingskant (WIJ), de omgevingskant (ZIJ) en de persoonlijke leiderschaps- en commitmentkant (IK). Een goede balans tussen deze vier is belangrijk voor het slagen van een programma of project. In onze aanpak zullen we daarom altijd plek inruimen voor al deze invalshoeken. Natuurlijk kijken we naar de methodische aspecten. Tegelijkertijd hebben we zeker aandacht voor leiderschap en werken we vanuit de overtuiging van belang van commitment en energie, samenwerking en een open blik voor de omgeving van een programma of project. Daarmee verbinden we mensen en systemen, als basis van succesvol werk.

Agenda

24 september 2024
Het jaarlijkse congres waar programmamanagement centraal staat. Elk jaar een actueel thema, inspirerende sprekers, een markt en volop workshops. Daarnaast volop gelegenheid om collega’s en experts te ontmoeten. Zet 24 september alvast in je agenda.
10 oktober 2024
Programmatisch creëren in 1 dag is een eendaagse training gebaseerd op het boek Programmatisch Creëren. Deelnemers krijgen een goed beeld van de essenties van deze programmabenadering en de toepasbaarheid in hun eigen praktijk.

Actueel

We kijken terug op een mooie editie van het PGM Open Event op 26 september 2023. Het thema was ‘Professioneel werken in programma’s’.

Samenwerken met?

Ben je een ervaren trainer, adviseur, projectleider en/of programmamanager? Vind je het leuk om programma’s en/of projecten te begeleiden en te implementeren in organisaties? Werk je ook echt vanuit de principes van de methodieken Projectmatig en Programmatisch Creëren? En ben je minimaal 1 dag in de week beschikbaar?

Over Jo Bos

Oprichter en naamgever Jo Bos heeft het professionaliseren van project- en programmamanagement op de kaart gezet. Hij is auteur van meerdere handboeken op het gebied van project- en programma­management. Hij is initiator en mede­organisator van het PGM Open Netwerk en PGM Open Event, het baanbrekende jaarlijkse congres over programmamanagement.
Een selectie van onze

Opdrachtgevers