Skip to main content
Portretten van programmamanagers

Marieke Stam

Den Haag maakt werk
‘Voor mij is wezenlijk: de overheid nog meer legitimiteit geven om te doen wat ze moet doen.’

Marieke Stam is programmamanager van ‘Den Haag maakt werk’ waarmee de stad 10.000 banen wil creëren voor mensen met een (schijnbare) afstand tot de arbeidsmarkt. Dit gebeurt in samenwerking met werkgevers en onderwijs en met ruimte voor sociaal ondernemerschap en innovatie.

Aan deze opgave wordt gewerkt vanuit het aanvalsplan ‘Den Haag maakt werk!’. Het college wil 10.000 extra banen realiseren, waarvan 7.000 door ontwikkeling van de economie en 3.000 plekken door onder meer social return, invulling van beschut werk en lokale realisatie van de banenafspraak uit het landelijke sociaal akkoord. De wethouder Sociale zaken, Werkgelegenheid, Wijkaanpak en Sport gaf de opdracht hiervoor een taskforce werkgelegenheid in te richten, met 5 programmamanagers. Zij vallen onder eindverantwoordelijkheid van programmadirecteur Marieke Stam.

Lees meer portretten

Marijke Andeweg

Amsterdamse aanpak gezond gewicht

Fokke Aukema

Een leven lang leren van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen

Marjon Bachra

Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)

Dirk-Jan de Bruijn

European Truck Platooning Challenge

Peter Coesmans

Automated Sequence Execution bij ASML

Jeroen Fukken

Beter en Meer, NS & ProRail

Caspar Hermans

Taskforce georganiseerde misdaad BrabantZeeland

Roeland Hillen

Hoogwaterbeschermingsprogramma van Rijkswaterstaat en de waterschappen

Frederik Jansen

Twente Safety & Security

Hans van Leeuwen

Corporate veranderprogramma’s bij ING

Niels van Loon

‘Pallas’ van waterbedrijf Vitens

Mariken van de Lubben

Antimicrobiële Resistentie (ABR)

Fons Meijer

Spoorzone Tilburg

Elisabeth Minneman

Internationale Stad, Den Haag

Han Nichting

Changemaker, voerde regie over verschillende programma’s

Marieke Stam

Den Haag maakt werk