Skip to main content
Portretten van programmamanagers

Marieke Stam

Den Haag maakt werk
‘Voor mij is wezenlijk: de overheid nog meer legitimiteit geven om te doen wat ze moet doen.’

Marieke Stam is programmamanager van ‘Den Haag maakt werk’ waarmee de stad 10.000 banen wil creëren voor mensen met een (schijnbare) afstand tot de arbeidsmarkt. Dit gebeurt in samenwerking met werkgevers en onderwijs en met ruimte voor sociaal ondernemerschap en innovatie.

Aan deze opgave wordt gewerkt vanuit het aanvalsplan ‘Den Haag maakt werk!’. Het college wil 10.000 extra banen realiseren, waarvan 7.000 door ontwikkeling van de economie en 3.000 plekken door onder meer social return, invulling van beschut werk en lokale realisatie van de banenafspraak uit het landelijke sociaal akkoord. De wethouder Sociale zaken, Werkgelegenheid, Wijkaanpak en Sport gaf de opdracht hiervoor een taskforce werkgelegenheid in te richten, met 5 programmamanagers. Zij vallen onder eindverantwoordelijkheid van programmadirecteur Marieke Stam.

Lees meer portretten

Amsterdamse aanpak gezond gewicht
Een leven lang leren van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen
Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)
European Truck Platooning Challenge
Automated Sequence Execution bij ASML
Beter en Meer, NS & ProRail
Taskforce georganiseerde misdaad BrabantZeeland
Hoogwaterbeschermingsprogramma van Rijkswaterstaat en de waterschappen
Twente Safety & Security
Corporate veranderprogramma’s bij ING
‘Pallas’ van waterbedrijf Vitens
Antimicrobiële Resistentie (ABR)
Spoorzone Tilburg
Internationale Stad, Den Haag
Changemaker, voerde regie over verschillende programma’s
Den Haag maakt werk