Skip to main content
Portretten van programmamanagers

Caspar Hermans

Taskforce georganiseerde misdaad BrabantZeeland
‘Ik ga door als anderen willen dat ik ophoud’

Caspar Hermans is sinds december 2013 programmadirecteur van de Taskforce georganiseerde misdaad BrabantZeeland. De afgelopen decennia groeide Brabant uit tot het centrum van de drugsproductie in Nederland en zelfs in West-Europa. Oorzaken: de zwijgcultuur, de afkeer van het gezag, de gunstige ligging nabij zowel de Randstad als de Belgische grens en de jarenlange gedoogpraktijk van de overheid. Caspar staat voor de opgave om de gemeenten, politie, belastingdienst en OM in beide provincies als één overheid te laten doorpakken naar het effectief verstoren van crimineel ondernemerschap. “Ik heb net iets meer vrienden overgehouden dan vijanden”, zegt hij na drie jaar.

Lees meer portretten

Marijke Andeweg

Amsterdamse aanpak gezond gewicht

Fokke Aukema

Een leven lang leren van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen

Marjon Bachra

Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)

Dirk-Jan de Bruijn

European Truck Platooning Challenge

Peter Coesmans

Automated Sequence Execution bij ASML

Jeroen Fukken

Beter en Meer, NS & ProRail

Caspar Hermans

Taskforce georganiseerde misdaad BrabantZeeland

Roeland Hillen

Hoogwaterbeschermingsprogramma van Rijkswaterstaat en de waterschappen

Frederik Jansen

Twente Safety & Security

Hans van Leeuwen

Corporate veranderprogramma’s bij ING

Niels van Loon

‘Pallas’ van waterbedrijf Vitens

Mariken van de Lubben

Antimicrobiële Resistentie (ABR)

Fons Meijer

Spoorzone Tilburg

Elisabeth Minneman

Internationale Stad, Den Haag

Han Nichting

Changemaker, voerde regie over verschillende programma’s

Marieke Stam

Den Haag maakt werk