Skip to main content
Portretten van programmamanagers

Frederik Jansen

Twente Safety & Security
‘Om mensen op alle posities te beïnvloeden, moet je aansluiten bij de werkelijkheid van de ander’

Frederik Jansen was tot begin 2017 programmamanager Twente Safety & Security. Twente Safety & Security werkt aan innovatie in veiligheid. Door denken en doen samen te brengen. En door de juiste mensen vanuit bedrijven, onderwijs en de overheid met elkaar in contact te brengen. Hierdoor ontstaan slimme oplossingen om veiliger te wonen, te werken en te leven. Naast dit maatschappelijk rendement moeten de oplossingen leiden tot meer business en meer banen in de veiligheidssector in Twente. Dat is het economisch rendement.

Het programma kent verschillende onderdelen: het Drone ontwikkel,- opleiding- en testcentrum op Twente airport, Veilige evenementen/ voetbal, Veilig wonen voor minder zelfredzamen, en last but not least het innovatiecentrum voor first responders. Twente Safety & Security is één van de drie innovatieclusters op het gebied van veiligheid in Nederland. Samen met Den Haag (The Hague Security Delta) en Eindhoven/Tilburg (Dutch Institute for Technology, Safety & Security) vormt Twente het nationale veiligheidsinnovatiecluster. Het streven is om internationaal toonaangevend te zijn en een voorsprong in veiligheid te realiseren.

Lees meer portretten

Marijke Andeweg

Amsterdamse aanpak gezond gewicht

Fokke Aukema

Een leven lang leren van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen

Marjon Bachra

Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)

Dirk-Jan de Bruijn

European Truck Platooning Challenge

Peter Coesmans

Automated Sequence Execution bij ASML

Jeroen Fukken

Beter en Meer, NS & ProRail

Caspar Hermans

Taskforce georganiseerde misdaad BrabantZeeland

Roeland Hillen

Hoogwaterbeschermingsprogramma van Rijkswaterstaat en de waterschappen

Frederik Jansen

Twente Safety & Security

Hans van Leeuwen

Corporate veranderprogramma’s bij ING

Niels van Loon

‘Pallas’ van waterbedrijf Vitens

Mariken van de Lubben

Antimicrobiële Resistentie (ABR)

Fons Meijer

Spoorzone Tilburg

Elisabeth Minneman

Internationale Stad, Den Haag

Han Nichting

Changemaker, voerde regie over verschillende programma’s

Marieke Stam

Den Haag maakt werk