Skip to main content
Portretten van programmamanagers

Frederik Jansen

Twente Safety & Security
‘Om mensen op alle posities te beïnvloeden, moet je aansluiten bij de werkelijkheid van de ander’

Frederik Jansen was tot begin 2017 programmamanager Twente Safety & Security. Twente Safety & Security werkt aan innovatie in veiligheid. Door denken en doen samen te brengen. En door de juiste mensen vanuit bedrijven, onderwijs en de overheid met elkaar in contact te brengen. Hierdoor ontstaan slimme oplossingen om veiliger te wonen, te werken en te leven. Naast dit maatschappelijk rendement moeten de oplossingen leiden tot meer business en meer banen in de veiligheidssector in Twente. Dat is het economisch rendement.

Het programma kent verschillende onderdelen: het Drone ontwikkel,- opleiding- en testcentrum op Twente airport, Veilige evenementen/ voetbal, Veilig wonen voor minder zelfredzamen, en last but not least het innovatiecentrum voor first responders. Twente Safety & Security is één van de drie innovatieclusters op het gebied van veiligheid in Nederland. Samen met Den Haag (The Hague Security Delta) en Eindhoven/Tilburg (Dutch Institute for Technology, Safety & Security) vormt Twente het nationale veiligheidsinnovatiecluster. Het streven is om internationaal toonaangevend te zijn en een voorsprong in veiligheid te realiseren.

Lees meer portretten

Amsterdamse aanpak gezond gewicht
Een leven lang leren van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen
Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)
European Truck Platooning Challenge
Automated Sequence Execution bij ASML
Beter en Meer, NS & ProRail
Taskforce georganiseerde misdaad BrabantZeeland
Hoogwaterbeschermingsprogramma van Rijkswaterstaat en de waterschappen
Twente Safety & Security
Corporate veranderprogramma’s bij ING
‘Pallas’ van waterbedrijf Vitens
Antimicrobiële Resistentie (ABR)
Spoorzone Tilburg
Internationale Stad, Den Haag
Changemaker, voerde regie over verschillende programma’s
Den Haag maakt werk